Sign In

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long (09/07/2015)

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TCTHADS ngày 23/6/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động và bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long; ngày 07/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Huyện ủy và UBND huyện Minh Long tổ chức lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long.
 
Các tin đã đưa ngày: