Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

23/11/2015Xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa  quan trọng, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên, có trình độ, năng lực, nâng cao sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Ngành, chiều ngày 13/11/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng viên.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí đồng chí Phan Tấn Nộ, Bí thư Chi bộ đã thông qua và trao các Quyết định kết nạp đảng viên số 226-QĐ/ĐUK, 227-QĐ/ĐUK cùng ngày 29/10/2015 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi đối với 02 đồng chí: Trần Minh Duân (sinh ngày 26/12/1983) công tác tại Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nguyễn Xuân Hạnh (sinh ngày 25/12/1989) công tác tại Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.
Đứng trước cờ Đảng, trước chân dung Hồ Chủ tịch, trước Chi ủy chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các đảng viên Trần Minh Duân và Nguyễn Xuân Hạnh đã tuyên thệ: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu chúc mừng 02 đảng viên mới, đồng thời yêu cầu các đồng chí mới được kết nạp phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ của người đảng viên, để trở thành những đảng viên gương mẫu cho quần chúng noi theo. Phân công các đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 02 đồng chí đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
                                                                                                                                                      BBT

Các tin đã đưa ngày: