Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

13/01/2016

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Nhằm nâng cao hiệu quả sự phối hợp trong công tác thi hành án dân sự góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi ngành; vừa qua, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và tổ chức Lễ ký kết, công bố triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
 
 
 
Quy chế được ban hành gồm 3 chương 17 Điều quy định về: những quy định chung (phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mục đích phối hợp, nguyên tắc phối hợp; phương thức phối hợp); nội dung phối hợp (Về trao đổi, cung cấp thông tin; Về Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Về kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề có liên quan đến thi hành án dân sự; Về giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành và các đương sự thỏa thuận việc thi hành án; Phối hợp trong thực hiện các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án dân sự; Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có liên quan phụ nữ; Phối hợp trong kiểm tra về thi hành án dân sự có liên quan đến phụ nữ; Phối hợp trong việc tham gia họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; Thành lập Tổ vận động thi hành án dân sự) và tổ chức thực hiện (trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự; trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ ; sửa đổi, bổ sung quy chế).
 
 
Theo Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thì việc ban hành Quy chế phối hợp nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của cơ quan Thi hành án dân sự và các cấp hội phụ nữ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong thi hành án dân sự nói riêng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự khi việc thi hành án có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền nhân thân, quyền tài sản của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
                                                                                                                                              BBT     

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: