Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đối thoại với bà Huỳnh Thị Thủy

10/06/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đối thoại với bà Huỳnh Thị Thủy
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại Công văn số 2494/UBND-NC ngày 23/5/2016 về việc giao Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi xem xét, xử lý đơn khiếu nại đề ngày 29/4/2016 của bà Huỳnh Thị Thủy có nội dung kiến nghị được tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; sáng ngày 08/6/2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với bà Huỳnh Thị Thủy. 
 
Để buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với bà Huỳnh Thị Thủy diễn ra công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật THADS, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chương trình số 52-CTr/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã mời các cơ quan, ban ngành, từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở như: Ở tỉnh Quảng Ngãi, có: Đại diện Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, phóng viên Báo Quảng Ngãi; Ở huyện Bình Sơn, có: Đại diện Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện; Ở xã Bình Thanh Tây, có: Đại diện Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã; Ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây, có: Trưởng thôn, Trưởng Ban Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với Cấp ủy và chính quyền xã Bình Thanh Tây thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm thực hiện buổi tiếp xúc, đối thoại của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi với bà Huỳnh Thị Thủy cho nhân dân xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn biết để cùng tham gia buổi tiếp xúc, đối thoại nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thi hành pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự, cũng như của đương sự trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự.
 
 
Tại buổi đối thoại, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày toàn bộ quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án đối với các vụ việc thi hành án có liên quan đến bà Huỳnh Thị Thủy; quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Thủy; quá trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Bình Thanh Tây trong việc thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo Chi cục THADS huyện Bình Sơn tổ chức thi hành án đảm bảo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Huỳnh Thị Thủy để các cơ quan, ban ngành có liên quan, các bên đương sự và nhân dân theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thi hành pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự, cũng như của đương sự trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự; trên cơ sở đó, hướng dẫn, giải thích các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự cho đương sự và nhân dân địa phương biết nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân nắm bắt rõ bản chất của vụ việc thi hành án đối với khoản bà Huỳnh Thị Nhỏ, bà Đặng Thị Minh Châu phải thi hành án cho bà Huỳnh Thị Thủy; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáoi cảu bà Huỳnh Thị Thủy theo thẩm quyền; của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đối bà Thủy. Ngoài ra, tại buổi đối thoại, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có ý kiến trả lời những nội dung mà bà Thủy yêu cầu tại đơn khiếu nại đề ngày 29/4/2016, đồng thời, Cục trưởng cũng đã giải đáp, trả lời tất cả những câu hỏi của bà Thủy có liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Thủy.
 
 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Hội Luật gia tỉnh, đại diện Đảng ủy và UBND xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn đều có ý kiến phát biểu đã xác định việc tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn là đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật thi hành án dân sự, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Thi hành án dân sự đối với khiếu nại, tố cáo của bà Huỳnh Thị Thủy là đảm bảo trình tự, thủ tục, nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo có cơ sở và đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay việc tổ chức thi hành án chưa đạt được kết quả là do tài sản đã áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, nên tài sản phải giảm giá nhiều lần để tiếp tục bán đấu giá, đây là nguyên nhân mang tính khách quan, chứ không phải mang tính chủ quan của chấp hành viên khi không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Hội Luật gia tỉnh, đại diện Đảng ủy và UBND xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn đều đề nghị bà Thủy phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự để giải quyết dứt điểm vụ việc của bà, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự, trong đó có bà Huỳnh Thị Thủy.

Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Cục trưởng đã tóm tắt và kết luận nội dung buổi đối thoại: Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với công dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm xem xét và giải quyết kịp thời các vụ việc có tính chất bức xúc, nổi cộm, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Qua cuộc đối thoại này, giúp cho nhân dân và các bên đương sự nắm bắt rõ hơn về công tác thi hành án dân sự và phối hợp tốt hơn với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương, cũng như của tỉnh nhà./.
                                                                                                                                       Minh Quân

Tác giả ảnh: Phi Tấn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: