Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

18/01/2016

Thực hiện Công văn số 957-CV/ĐUK ngày 12/02/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên theo dõi nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức vào sáng ngày 15/01/2016. Nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan Cục theo dõi buổi giới thiệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được truyền hình trực tiếp tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh và xem đây là một lớp học Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Chi bộ.

Tại Lớp quán triệt này, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt những nội dung của Nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tiền đề, là động lực mạnh mẽ và trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
 
Tại buổi học tập nghị quyết, cán bộ, đảng viên công chức, đoàn viên, hội viên cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh được quán triệt những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với chủ đề “ Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”
                                                                                                                            Văn Xông

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: