Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018

15/12/2017

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018
Ngày 12/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018 theo kế hoạch của Tổng cục THADS và sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ngãi, với thành phần gồm toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác phối hợp THADS. Ngoài ra, ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi cũng vinh dự đón nhận sự tham gia và chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Phạm Trường Thọ - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự được giao phụ trách địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2018, theo đó đồng chí đã nhấn mạnh: Trong năm 2017 các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý là 8.413 việc. Đã ủy thác 83 việc, còn lại phải thi hành 8.330 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành 6.777 việc, số chưa có điều kiện thi hành 1.553 việc. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 5.070 việc, đạt tỷ lệ 75%. Tổng số thụ lý về tiền 836 tỷ 030 triệu 248 nghìn đồng. Đã ủy thác 60 tỷ 812 triệu 683 nghìn đồng, còn lại phải thi hành 775 tỷ 217 triệu 565 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành 568 tỷ 768 triệu 103 nghìn đồng; số chưa có điều kiện thi hành 206 tỷ 449 triệu 462 nghìn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 132 tỷ 919 triệu 508 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 23%. Việc tổ chức thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân”... Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng đã đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan. Từ đó, triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính.

 

(Đồng chí Phạm Trường Thọ - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh )

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trường Thọ đã biểu dương kết quả đạt được của ngành thi hành án dân sự tỉnh nhà và ghi nhận sự nổ lực, cố gắng của cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS năm 2017, từ đó đồng chí đã chỉ đạo trong thời gian tới, ngành cần xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác THA dân sự, hành chính; tham mưu giúp Ban Chỉ đạo THADS hai cấp trong việc chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt cần tập trung giải quyết những việc tồn đọng, việc khó thi hành; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành...”.
 (Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu ý kiến tại Hội nghị)

Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng Cục trưởng biểu dương những kết quả mà Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng đã chia sẽ với ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi về những khó khăn, vướng mắc dẫn đến kết quả THADS năm 2017 còn đạt thấp như: tài sản đã kê biên, bán đấu giá, giảm giá rất nhiều lần (có trường hợp đến lần thứ 14) nhưng vẫn không bán được tài sản, trong khi đó người phải thi hành án (nhất là các tổ chức tín dụng, ngân hàng) không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án đối với những tài sản đã giảm giá đến lần thứ hai mà chưa bán được tài sản; quy định về chế độ báo cáo thống kê còn chưa phù hợp ... Đối với những nguyên nhân này, trong thời gian tới Tổng cục THADS sẽ tổng hợp và báo cáo tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Ngân hàng Nhà nước để bàn giải pháp tháo gỡ, nhất là chỉ đạo các Ngân hàng thực hiện cơ chế nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án đối với tài sản đã kê biên bấn đấu giá và giảm giá đến lần thứ hai trở đi mà không bán được tài sản. Bên cạnh đó, cũng sẽ tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi những quy định về chế độ báo cáo thống kê cho phù hợp...

Đáp từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Trường Thọ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng Cục trưởng; đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo của Tổng cục THADS và cá nhân đồng chí Phó Tổng cục trưởng. Đồng chí Cục trưởng xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ quyết tâm cùng với tập thể lãnh đạo Cục cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng cục THADS thành chương trình kế hoạch công tác cụ thể, để tiếp tục lãnh đạo ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ngành cấp trên giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 


Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS và thống nhất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                                Huy Ân - Noa Oanh
 

Các tin đã đưa ngày: