Sign In

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2016

11/01/2016

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2016
Sáng ngày 08/01, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành; trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp và trưởng phòng tư pháp cấp huyện.
Trong năm 2015 và trong cả nhiệm kỳ (2011-2015), ngành Tư pháp đã tiến hành triển khai đồng bộ tất cả các mặt công tác, bám sát 09 định hướng công tác tư pháp đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Đã hoàn thành tốt việc tham mưu giúp Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố tổng kết, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống. Công tác xây dựng pháp luật đạt nhiều thành tựu quan trọng, riêng Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 bộ luật, luật lớn và quan trọng (Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật ban hành VBQPPL) và hoàn thành 09/09 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2011-2015, công các tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật chưa cao, một số văn bản QPPL chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu ổn định; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn thấp. Pháp luật chậm đi vào cuộc sống; thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn phiền hà; việc triển khai một số nhiệm vụ mới của ngành (quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật) còn lúng túng, nhất là ở các địa phương; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành chưa đạt kết quả như mong muốn.

Trong năm 2016, Bộ Tư pháp xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thi hành kịp thời có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016; đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân; tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tư pháp trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2015 nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phó chủ tịch mong muốn trong thời gian tới Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình lập pháp của Quốc hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; tập trung nguồn lực triển khai thi hành kịp thời có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016, trong đó quyết liệt thực hiện tốt những quy định mới của Luật Ban hành văn bản QPPL tạo bước chuyển cơ bản về quy trình và chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản QPPL, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

 


Theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Các tin đã đưa ngày: