Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA HỌP CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

21/03/2022

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA HỌP CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
Ngày 17/3/2022, đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện. Dự họp có đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Sau khi nghe cơ quan Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả thi hành án dân sự 5 tháng đầu năm 2022, xin ý kiến chỉ đạo tổ chức thi hành và cưỡng chế thi hành án trong một số vụ việc; ý kiến tham gia của thành viên dự họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện kết luận:
Qua 5 tháng đầu năm 2022, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực. Kết quả thi hành về việc đạt tỷ lệ 43%, về tiền đạt tỷ lệ 32 %; tổ chức cưỡng chế thành công 02 việc về chuyển giao QSD đất. Tuy nhiên, hiện nay số việc thi hành dở dang còn nhiều; một số vụ việc có giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng tiến độ giải quyết còn chậm làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Vì vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh đôn đốc, vận động, xây dựng phương án, giải pháp thi hành bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
          Thống nhất đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện tại Báo cáo số 68/BC-CCTHADS ngày 16/3/2022. Thực hiện cưỡng chế đối với 06 trường hợp. Giao Chi cục Thi hành án chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức họp bàn thống nhất để tổ chức cưỡng chế theo quy định. Công an huyện, Phòng TN & MT, Phòng KT & HT, Chi nhánh VP ĐKQSD đất, UBND các xã thị trấn có vụ việc và các cơ quan đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự huyện trong tổ chức thực hiện.
Đối với 03 trường hợp thi hành án về chuyển giao quyền sử dụng đất tại xã Tân Liên. Giao Chấp hành viên tiếp tục phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Trường hợp không tự nguyện thi hành, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến để tổ chức cưỡng chế theo quy định.
Về thi hành Bản án số 02/2021/KDTM-PT ngày 24/5/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. Thống nhất việc kê biên, xử lý tài sản thế chấp đã được Bản án tuyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng đối với ông Nguyễn Phi Phong và bà Phạm Thị Hoa. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Chi cục Thi hành án dân sự chủ động, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án và các đơn vị liên quan họp bàn biện pháp giải quyết và báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện cho ý kiến chỉ đạo, bảo đảm việc thi hành theo đúng quy định./.   
                                                 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: