Sign In

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN: BUỘC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

29/05/2024

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN: BUỘC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Thực hiện kế hoạch công tác năm; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024, ngày 28/5/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện công việc và chuyển giao quyền sử dụng đất.

Theo Bản án số 10/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa thì ông Hồ Phơi và ông Hồ A Khéo (địa chỉ: Thôn Bản 6, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) phải thi hành các khoản: Tháo bỏ hàng rào cột làm bằng gỗ, dây thép gai trên diện tích đất 128 m2  và trả lại đất cho ông Hoàng Kim Minh (Hiệp) và bà Trần Thị Miễn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 796237 do UBND huyện Hướng Hóa cấp ngày 03/10/2013.

Tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật, tìm nhiều phương án để tổ chức thi hành, phối hợp với chính quyền địa phương cũng như Đồn Biên phòng Thuận trong tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành theo nội dung Bản án nhưng ông Hồ Phơi và Hồ A Khéo không hợp tác, có thái độ chống đối việc thi hành án, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 20/12/2021, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định cưỡng chế số 01/QĐ-CCTHADS, cưỡng chế nghĩa vụ buộc thực hiện công việc và chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Hồ Phơi và ông Hồ A Khéo.

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/5/2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phan Nhật Việt - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, sự chủ trì của chấp hành viên cùng sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Đồn Biên phòng Thuận, sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, Hội đồng đã tiến hành tháo dỡ hàng rào cột làm bằng gỗ, dây thép gai và giao cho ông Hoàng Kim Minh và bà Trần Thị Miễn diện tích đất 128 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 796237 do UBND huyện Hướng Hóa cấp ngày 03/10/2013.

Việc cưỡng chế được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục luật định; an toàn tính mạng, sức khỏe của những người tham gia; bảo đảm an ninh, trật tự tại địa điểm, địa bàn cưỡng chế.
Phan Nhật Việt – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: