Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN, BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

31/08/2023

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN, BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM 2023
Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu thi hành xong 85,5 % về việc và 48,5 % về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành, đây là thách thức lớn trong điều kiện lượng án tăng so với năm trước, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, bên cạnh đó, biên chế tiếp tục bị cắt giảm, Chấp hành viên chỉ còn 03 người.
Kết thúc 10 tháng đầu năm 2023, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã thu được những kết quả quan trọng, thi hành xong 359 việc/502 việc có điều kiện thi hành, tăng 101 việc (39,1 %) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 71,5 % (tăng 1,3 % so với cùng kỳ năm 2022); thi hành được 8.578.984.000 đồng/19.198.185.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 44,7 % (tăng 34,4 % so với cùng kỳ năm 2022). Tuy vậy, so với chỉ tiêu trên giao vẫn còn khoảng cách khá xa, nhất là tỷ lệ thi hành về việc (còn thiếu 15 %), đặt ra thách thức lớn trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đánh giá đúng tình hình, nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023, đơn vị đã tập trung chỉ đạo chấp hành viên rà soát hồ sơ các vụ việc, tiến hành xác minh, phân loại chính xác án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành. Qua đó, xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức thi hành cụ thể từng vụ việc; bám sát cơ sở, tăng cường công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; lập hồ sơ đề nghị Tòa án quyết định miễn, giảm thi hành án theo quy định.

Cùng với các giải pháp trên, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành 02 kế hoạch cưỡng chế thi hành nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dựng đất đối với bà Đoàn Thị Ái Hạnh (Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp; nay là Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa), để thi hành Bản án số 26/2021/DS-PT ngày 18/11/2021 của Tòa án ND tỉnh Quảng Trị và đối với ông Nguyễn Phương, bà Nguyễn Thị Huệ (Địa chỉ: Thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa), để thi hành Bản án số 208/2021/DS-PT ngày 23/11/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngày 30/8/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Đoàn Thị Ái Hạnh để buộc thi hành khoản: Trả lại cho bà Lê Thị Thái An, bà Hồ Lê Phương Thảo, bà Hồ Lê Phương Thủy, bà Hồ Lê Phương Liên và bà Hồ Lê Minh Đức diện tích đất 2.487m2 tại thửa đất số 223, tờ bản đồ số 04, thuộc thôn C7 (nay là thôn Tân Phú), xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có vị trí: Phía Bắc giáp thửa đất số 202, có cạnh 17.56m + 21.14m; phía Nam giáp đường thôn, có cạnh 3.81m + 15.22m + 15.40m + 20.38m; phía Đông giáp thửa đất số 224, có cạnh 14.66m + 17.66m + 17.24m; phía Tây giáp đường thôn, có cạnh 16.29 + 38.37m. Việc cưỡng chế đã thành công theo đúng kế hoạch, phương án đề ra, người được thi hành án đã nhận được đầy đủ các quyền, lợi ích theo đúng nội dung các bản án đã tuyên.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Phương và bà Nguyễn Thị Huệ, trong thời gian chuẩn bị cưỡng chế, qua tuyên truyền, vận động, người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành các khoản: Trả lại cho bà Lê Thị Thái An, bà Hồ Lê Phương Thảo, bà Hồ Lê Phương Thủy, bà Hồ Lê Phương Liên và bà Hồ Lê Minh Đức diện tích 4.535m2 đất tại thửa số 153, tờ bản đồ số 04 thuộc thôn C7 (nay là thôn Tân Phú), xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; giao toàn bộ các loại cây trên diện tích 4.535m2 đất tại thửa số 153, tờ bản đồ số 04 thuộc thôn C7 (nay là thôn Tân Phú), xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho bà Lê Thị Thái An, bà Hồ Lê Phương Thảo, bà Hồ Lê Phương Thủy, bà Hồ Lê Phương Liên và bà Hồ Lê Minh Đức sở hữu.
Với tinh thần quyết tâm, thống kê sơ bộ đến hết ngày 30/8/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 74,7 %, về tiền đạt tỷ lệ 55,3 % (về tiền đã vượt 9,8 % so với chỉ tiêu trên giao, về việc còn thiếu 10,8 %), trong tháng công tác cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, tổ chức tiêu hủy vật chứng, trả tài sản, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên giao trong năm 2023.
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: