Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự (14/08/2017)

Ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg). Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số Số 2087/QĐ-UBND “Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự” (sau đây gọi là Kế hoạch).

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các Cục Thi hành án dân sự địa phương (27/02/2017)

Ngày 25/2/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017; triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự đối với 11 Cục Thi hành án dân sự địa phương gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017 (21/12/2016)

Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo tỉnh; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và môi trường; Trại giam Nghĩa An, Hội Luật gia; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kiểm sát thi hành án VKSND tỉnh, Trại Tạm giam, Phòng PC81 Công an tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (12/12/2016)

Ngày 29/11/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự. Tham dự lễ ký kết có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn NHNN -chi nhánh tỉnh Quảng Trị; Đại diện các Lãnh đạo Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Cục Thi hành án án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất (25/04/2016)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), cùng với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước, ngày 09 tháng 4 năm 2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc vòng sơ khảo Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016 (05/01/2016)

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Tổng kết công tác thi đua 2015, ký kết giao ước thi đua năm 2016 Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị (25/12/2015)

Ngày 17/12/2015, tại Trại giam Nghĩa An, Khối thi đua nội chính  tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đến dự Hội nghị về phía UBND tỉnh Quảng Trị có bà Trương Thị Ngọc Hương, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị. Đại diện 10 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh; Sư đoàn 968; Trại giam Nghĩa An, Cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát; Đoàn kinh tế quốc phòng 337.

Vụ 11 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị (01/09/2015)

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-VKSTC-V4 ngày 12/3/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kèm theo Kế hoạch số 23/KH-VKSTC-V4 ngày 12/03/2015 và Quyết định số 480/VKSTC-V11 ngày 16/7/2015 về việc kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Các tin đã đưa ngày: