Sign In

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị (20/04/2019)

Sáng ngày 19/4/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Lê Thành Long thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị (29/08/2018)

Chiều ngày 27/8/2018, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị; các thành viên trong Đoàn công tác gồm có:
Đồng chí Mai Lương Khôi, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Bổ trợ tư pháp; Học viện Tư pháp; Báo pháp luật Việt Nam; Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47/KH-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị (26/12/2017)

Ngày 22  tháng 12 năm 2017, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ  “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, với chủ đề: “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” mà Hội nghị BCH TW lần thứ 4 khóa XII đã nhận diện. Trên tinh thần Kế hoạch 47 của Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức triển khai.

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 (21/12/2017)

Chiều 20/12/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Quảng Trị (21/11/2017)

Ngày 16/11/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Cục Thi hành án dân sự.

ĐOÀN CÁN BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH SAVANMAKHET - CHDCND LÀO THĂM LÀM VIỆC TẠI CỤC THADS TỈNH QUẢNG TRỊ (25/08/2017)

Nhân chuyến thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, ngày 24 tháng 8 năm 2017 đoàn Sở Tư pháp tỉnh Savanakhet - CHDCND Lào do đồng chí: Uphayvanxaynhavong - Giám đốc sở làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự (14/08/2017)

Ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg). Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số Số 2087/QĐ-UBND “Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự” (sau đây gọi là Kế hoạch).

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các Cục Thi hành án dân sự địa phương (27/02/2017)

Ngày 25/2/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017; triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự đối với 11 Cục Thi hành án dân sự địa phương gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017 (21/12/2016)

Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo tỉnh; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và môi trường; Trại giam Nghĩa An, Hội Luật gia; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kiểm sát thi hành án VKSND tỉnh, Trại Tạm giam, Phòng PC81 Công an tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (12/12/2016)

Ngày 29/11/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự. Tham dự lễ ký kết có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn NHNN -chi nhánh tỉnh Quảng Trị; Đại diện các Lãnh đạo Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: