Sign In

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính trong thi hành án dân sự

27/10/2023

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính trong thi hành án dân sự

Ngày 25/10/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS cho toàn thể Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký của Cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - phụ trách công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã quán triệt tầm quan trọng phải nâng cao các kỷ năng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo, cũng như nâng cao chất lượng việc theo dõi tổ chức thi hành các bản án hành chính và kỷ năng tham gia trong việc giải quyết bồi thường nhà nước bảo đảm tài chính thi hành án dân sự trong thời gian tới. Vì vậy, đồng chí đã yêu cầu các báo cáo viên, các chấp hành viên và thẩm tra viên phải tập trung nghiên cứu trao đổi, thảo luận đáp ứng yêu cầu mà lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục đã đề ra.

Các báo cáo viên đã truyền đạt một cách ngắn gọn, chất lượng các chuyên đề: Kỹ năng tiếp công dân và xử lý thông tin đường dây nóng giải quyết kiến nghị, phản ánh trực tuyến; Kỷ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS; Kỹ năng thụ lý và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự; Kỹ năng thụ lý và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự; Kỹ năng nghiên cứu, rà soát và tham mưu, đề xuất giải quyết  đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; Kỹ năng kiểm tra trong thi hành án dân sự; Một số lưu ý về thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm trong thi hành án dân sự; Kỹ năng tiếp nhận, phân loại và giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự; Kỹ năng tiếp nhận, phân loại và giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự; Trình tự thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính và kỹ năng theo dõi thi hành án hành chính. Một số lưu ý khi xác định bản án, quyết định về vụ án hành chính đã được thi hành xong; Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra uỷ ban nhân dân trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và một số nội dung tham mưu UBND trong thi hành án hành chính.
Các Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký tham dự hội nghị cũng đã rất  nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn, tích cực học hỏi, trao đổi, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị.
Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo Cục phát biểu hoan nghênh sự nhiệt tình nghiên cứu của các Báo cáo viên, Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký, đồng thời quán triệt việc áp dụng đầy đủ quy định pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và kỷ năng đã được chia sẽ tại hội nghị vào nhiệm vụ công tác năm 2024 nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án trong toàn ngành, hạn chế khiếu nại khiếu kiện./.
Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: