Sign In

Chi bộ chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020- 2025

11/05/2020

Chi bộ chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020- 2025
Sáng ngày 07/5/2020, Chi bộ chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng với sự tham gia của ông Trương Hữ An, chuyên viên Văn phòng Thị ủy cùng toàn thể Đại biểu là đảng viên chi bộ
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Để-Chủ tịch đại hội điều hành Đại hội. Đại hội đã được lắng nghe chủ tịch đại hội thông qua toàn văn Báo cáo chính trị, gợi ý thảo luận các giải pháp, phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Để bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.
 

Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên gồm đồng chí Nguyễn Văn Để và đồng chí Nguyễn Thị Riêng và bầu đồng chí Nguyễn Khánh Trân là đại biểu dự khuyết.
 
 


Theo Chi bộ Chi cục THADS TX. Ngã Năm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: