Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2021

02/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2021
Chiều ngày 28/12, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2021. Tham dự Hội nghị về phía Cục  Thi hành án dân sự có đồng chí Nguyễn Văn Uốt - Cục trưởng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự. Về phía địa phương có đồng chí Quách Hoàng Đẹp, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên; đại diện lãnh đạo các phòng, ban trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên có lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động.
Trong năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm qua, ngay từ đầu năm đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị và Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo từng quý tổ chức đợt rút án cao điểm;  trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện giao chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020. Do có sự phân công phân nhiệm vụ rõ ràng nên đội ngũ Chấp hành viên, công chức chủ động trong kế hoạch, kịp thời trong việc tổ chức thi hành án, giảm bớt áp lực công việc tạo sự linh hoạt cho mỗi cá nhân trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó, trong năm 2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên đã hoàn thành và vượt cả 02 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, về việc đạt tỷ lệ 81,26%; về giá trị: đạt tỷ lệ 61,52%.

Bên cạnh đó, trong năm qua công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uốt ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của Chi cục Thi hành án dân sự đã đạt được; đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện triển khai tới toàn thể công chức đơn vị thực hiện một số nhiêm vụ trọng tâm trong năm 2021, như sau: Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý ngay các hiện tượng, dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo nặc danh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đương sự, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn và quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu nhũng nhiễu, làm khó người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản, bảo đảm việc định giá, đấu giá đúng quy định của pháp luật, thu hồi tối đa giá trị tài sản kê biên, bảo về quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhà nước, án tín dụng ngân hàng, kế hoạch giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản trong quý II/2021; tập trung đề cao công tác tự kiểm tra của các Chấp hành viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra và từng cá nhân, cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự về kết quả tự kiểm tra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo điều hành, nêu gương của công chức, người lao động, đặc biệt là của đội ngũ công chức lãnh đạo; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trông công tác chuyên môn đặc biệt là đội ngũ Lãnh đạo Chi cục; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên trong công tác thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tại địa phương, nhất là Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan Công an trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.
 


Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: