Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

02/01/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020
Chiều ngày 31/12/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng Đinh Gia Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Bí thư Chi bộ, chủ trì Hội nghị và cùng với sự có mặt của toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.
Trong năm 2020, Chi ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao; làm tốt công tác lãnh đạo về tư tưởng chính trị đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai; các tổ chức đoàn thể có nhiều nổ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, chăm lo đời sống cán bộ, công chức; việc phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong việc tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, như Mặc dù kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2020 toàn tỉnh đạt nhưng kết quả thực hiện chỉ tiêu tai Cục thi hành án dân sự vẫn còn thấp; việc thực hiện nhiệm vụ được giao của một số đảng viên còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Nghị quyết của chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ vào tình hình thực tế tại chi bộ, chi bộ Cục Thi hành án dân sự đề ra nghị quyết để phấn đấu thực hiện trong năm 2021, với mục tiêu chung là phấn đấu chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ phải hoàn thành đạt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đề ra.
Những chỉ tiêu chủ yếu:
 1. Về  công tác xây dựng Đảng : Đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 100%; xếp loại đảng viên cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ); Chi bộ đạt chi bộ xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong năm đảng viên tự phê bình ít nhất từ 1 đến 2 lần; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2021, phấn đấu trong năm phải có từ 01 đến  02 cá nhân điển hình về làm theo tấm gương của Bác.
2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan :                              
Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về Thi hành án hành chính theo quy định; phấn đấu nâng cao chất lượng, đảm bảo tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.; tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương theo dõi, đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%. Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiên cao hơn năm 2020; tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động thi hành án dân sự; trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai việc khuyến khích thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trên toàn Hệ thống; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự.
3. Về lãnh đạo các đoàn thể:
Quan tâm chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, tạo điều kiện cho các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ, phấn đấu cuối năm các đoàn thể  phải đạt vững mạnh, xuất sắc; Cơ quan phải đạt: “Cơ quan văn hóa”.
 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng – Bí thư chi bộ trao Giấy khen cho 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.


Theo Chi bộ Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: