Sign In

Hội nghị công chức và người lao động năm 2020

18/01/2020

Hội nghị công chức và người lao động năm 2020
Chiều ngày 16/01/2020, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng và đồng chí Bùi Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, công chức và người lao động đã nghe Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019, Báo cáo giao kết trách nhiệm giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2019, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, công khai tài chính cơ quan, Công đoàn và Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
 

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự trong chỉ đạo, điều hành và cùng với sự phấn đấu của toàn thể công chức, người lao động đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu phấn đấu được đề ra tại Hội nghị công chức và người lao động năm 2019 cơ bản hoàn thành. Các ý kiến tham gia của công chức và người lao động tại Hội nghị đều được tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác tài chính cơ quan được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, tăng cường tiết kiệm chí phí để tăng thêm thu nhập cho công chức và người lao động.
Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; phương hướng nhiệm vụ công tác của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2020.
Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2020
 

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 gồm 03 đồng chí.
 
QVPhong.

Các tin đã đưa ngày: