Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

09/04/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Trong thời gian qua, cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ. Chiều ngày 09/04/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Dương Ngọc Thúy, Chuyên viên - Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Buổi Lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ đồng chí Nguyễn Văn Uốt - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho quần chúng Dương Ngọc Thúy; nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Dương Ngọc Thúy trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Quách Vĩnh Phong, Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: