Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tờ gấp về thi hành án dân sự

24/09/2017

Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục THADS trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.
Theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-TCTHADS ngày 24/01/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, trong đó chú trọng đến việc nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân đối với Luật Thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã tiến hành biên soạn nội dung, in ấn cấp phát 03 loại tờ gấp bao gồm: tờ gấp một số quy định về thi hành án dân sự; tờ gấp về Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan thi hành án dân sự và tờ gấp về Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đến các Cục THADS, để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ tháng 9 năm 2017.
 
 
 
 
  
Dựa trên nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận các quy định của pháp luật về THADS, cũng như biết và sử dụng các dịch vụ công do cơ quan THADS thực hiện, ba loại tờ gấp trên sẽ được đặt tại bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân của cơ quan THADS. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương, các cơ quan THADS còn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp hoặc trại giam trên địa bàn để cấp phát trực tiếp cho đương sự. Song song với hình thức đặt trực tiếp tại nơi người dân có nhu cầu, trên Cổng thông tin của Tổng cục THADS và các Trang thông tin của Cục THADS cũng đăng tải cụ thể nội dung các tờ gấp trên để phục vụ nhu cầu tra cứu trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Trong bối cảnh hệ thống Luật về THADS ngày càng được hoàn thiện, các hoạt động của cơ quan THADS cũng dần trở nên chuyên nghiệp, việc triển khai tuyên truyền Luật THADS, các cơ chế mới về một cửa, hỗ trợ trực tuyến về THADS thông qua hình thức tờ gấp phát đến tận tay người dân có nhu cầu là công tác thiết thực và cần thiết nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả phục vụ, tạo điều kiện tối đa cho người dân khi đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại các cơ quan THADS.


Theo http://thads.moj.gov.vn/

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: