Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021

10/12/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021
Ngày 04/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng - cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, cán bộ, công chức, người lao động toàn Hệ thống THADS của tỉnh Thái Bình
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thùy Giang - Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2021. Báo cáo nêu rõ, năm 2020, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh, Hệ thống THADS tỉnh Thái Bình có nhiều cố gắng, nỗ lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Do vậy, công tác THADS đạt kết quả toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ về việc và tiền vượt so với chỉ tiêu được giao, tăng cao so với cùng kỳ các năm trước, đạt tỷ lệ 85,27% về việc và 42,60% về tiền trên số có điều kiện thi hành (vượt 5,27% về việc và 4,6% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao). Tăng 1,32% về việc và 0,6% về tiền so với năm 2019. Các mặt công tác khác như: Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác tài chính kế toán, Văn phòng, Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo,...thực hiện ngày càng hiệu quả và nề nếp. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm.
Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS huyện, thành phố về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS năm 2021 và những năm tiếp theo.
Tại Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các danh hiệu thi đua năm 2020 cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen tặng 03 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS; 01 tập thể và 05 cá nhân được Tổng cục trưởng, Cục trưởng tặng giấy khen trong việc thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 74 năm ngày Truyền thống THADS; 02 tập thể và 01 cá nhân được Cục trưởng công nhận Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; 20 công chức được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 tập thể và 24 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen; 02 cá nhân là các đồng chí lãnh đạo Cục được Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng kỷ niệm chương.
             
Cũng tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành phố cùng nhau ký giao ước thi đua nhằm phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng và phát triển, sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, xây dựng phương châm hành động, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Hệ thống, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương, gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương phát động, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2021.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả những kết quả và tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Thái Bình đã đạt được trong trong năm 2020; đồng thời, Cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác năm 2021. Đồng chí nhận định, công tác THADS trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan THADS nhà cần khẩn trương triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác THADS ngay từ những ngày đầu năm công tác, không được lơ là, buông lỏng để phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 theo hướng thực chất, chính xác. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động THADS; các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS; các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS Thái Bình cần làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án để hạn chế thấp nhất xảy ra các vi phạm. Chúng ta phải coi đây là 2 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung làm tốt. Theo đó, Cục trưởng yêu cầu cần tăng cường giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, tránh tình trạng buông lỏng và “khoán trắng”. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; phát huy vai trò chủ động của Lãnh đạo Cục, các Chi cục THADS trong công tác phối hợp liên ngành để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
Chủ động bám sát, tranh thủ hơn nữa sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong lãnh đạo tổ chức, triển khai công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt là của cơ quan kiểm sát trong hoạt động thi hành án.
 Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: