Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

29/04/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 28/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyen môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo đánh giá tổng quát công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020, cán bộ, công chức hệ thống thi hành án Thái Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, có nhiều cố gắng trong công tác. Trong đó, kết quả thi hành án về việc đạt 2.245 việc, đạt tỷ lệ 58,15 %. tăng 145 việc (6,9 %) và giảm 4,41 % về tỷ lệ so với cùng kỳ; về tiền đạt 58.981.603.000 đồng, đạt tỷ lệ 18,19% tăng 7.921.927.000 đồng (15,5%) và tăng 2,28 % về tỷ lệ so cùng kỳ. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Chỉ tiêu thi hành án về tiền thấp, nhiều vụ việc phức tạp, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng mặc dù đã họp bàn biện pháp giải quyết nhưng hiệu quả chưa cao, nhiều vụ việc dự kiến tổ chức cưỡng chế nhưng chưa được thực hiện; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một số đơn vị chưa tốt...
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế có cả khác quan lẫn chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan như: Số vụ việc phức tạp còn tồn của những năm trước chuyển sang chủ yếu là những vụ việc khó chưa thể giải quyết được. Các việc liên quan đến tín dụng ngân hàng có số tiền phải thu lớn trong khi ở những vụ việc đã xử lý tài sản thì số tiền thu được thấp, sau khi xử lý xong tài sản thế chấp người phải thi hành không còn khả năng để giải quyết THA. Tài sản kê biên khi bán đấu giá rất khó bán phải giảm giá nhiều lần vẫn không bán được tài sản. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 phải hạn chế tiếp xúc, hạn chế việc tổ chức họp đông người, nhiều địa phương dồn lực để tập trung phòng chống dịch nên việc đi cơ sở, đôn đốc xác minh, giải quyết thi hành án không thể thực hiện một cách quyết liệt như các thời điểm khác. Đồng thời Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nên những vụ việc khó khăn phức tạp, phải huy động lực lượng đông người khó tổ chức được do yêu cầu đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hội nghị đã thảo luận và nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS huyện, thành phố về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả những kết quả và tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Thái Bình đã đạt được 06 tháng đầu năm2020; đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác 06 tháng cuối năm 2020. Đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ chủ yếu:
 1. Toàn Hệ thống tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án năm 2020 đã được Tổng cục THADS giao.
2. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị (thực tế hiện nay và dự báo các vụ việc phát sinh từ nay đến cuối năm công tác) để có chủ trương, giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2020. Trong đó, tập trung rà soát, xác minh, phân loại án chính xác; trên cơ sở đó tập trung giải quyết những vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; tập hợp hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ THADS đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước nhằm giảm bớt án tồn và nâng cao tỷ lệ kết quả thi hành án về việc; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, khiếu nại kéo dài, các vụ án lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng, là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng để kịp báo cáo kết quả năm 2020. Thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Cục. Giao Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án tham mưu lãnh đạo Cục nghe và cho chỉ đạo án tín dụng ngân hàng và án trọng điểm, phức tạp để kịp thời năm bắt, chỉ đạo, phối hợp.
3. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là nhiệm vụ khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài; tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.
4. Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những sai phạm, thiếu sót; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp chỉ đạo sự phối hợp của các ngành với công tác thi hành án dân sự.
6. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, xử lý nghiêm việc thu, chi, quản lý sai quy định đối với tiền thi hành án. Các đồng chí Chi cục trưởng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ xử lý kịp thời đối với các khoản tiền thi hành án, không để tồn quỹ, thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dung ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định.
7. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành trên cơ sở đó có giải pháp, niện pháp luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao.
8. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, quy chế, nội quy làm việc cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Giao Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Cục kiểm tham mưu kiểm tra thực hiện kỷ luật công vụ, đồng thời nghiên cứu tham mưu phân công cán bộ, bố trí phương tiện tăng cường, hỗ trợ các đơn vị thực sự có nhu cầu giải quyết các việc phức tạp, cần thiết.
9. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS theo quy định của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: