Sign In

Cục THADS tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

04/06/2020

Cục THADS tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ
Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy đồng ý cho Cục THADS Thái Bình kiện toàn thêm 01 chức danh Phó cục trưởng từ nguồn tại chỗ. Ngày 03/6/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị các bước quy trình nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó cục trưởng.
Tham dự các Hội nghị làm quy trình nhân sự ngoài các thành phần theo quy định có: đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Thị Huyền, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng tham dự.
Đồng chí Lê Thanh Tình Cục trưởng đã chủ trì thực hiện đầy đủ các bước quy trình nhân sự đảm bảo theo đúng quy định.
Qua 5 bước thực hiện quy trình nhân sự, kết quả đồng chí Trần Thị Thùy Giang - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án đã đạt số phiếu tín nhiệm cao( các Hội nghị đều đạt 100%). Trên cơ sở kết quả các bước thực hiện quy trình nhân sự Cục THADS tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy và lập hồ sơ đề nghị Tổng cục THADS - Bộ tư pháp xem xét ra quyết định bổ nhiệm.
Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý Cục sẽ giúp cho Hệ thống THADS tỉnh Thái Bình có điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: