Sign In

Chi bộ Tài chính Kế toán tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

08/07/2022

Chi bộ Tài chính Kế toán tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025
Chiều ngày 07/07/2022, Chi bộ Tài chính Kế toán, Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
Đồng chí Hoàng Văn Truyền, Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự đại hội còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục và các bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể thuộc Cục.
Tại Đại hội đồng chí Tào Thị Khánh - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã trình bày báo cáo chính trị Chi bộ Tài chính - Kế toán trình tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kế hoạch, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra. Đây cũng là nhiệm kỳ dịch bệnh Covid có diễn biến phức tạp, thiếu biên chế kế toán (06/27 chi cục thiếu biên chế kế toán), tuy nhiên toàn chi bộ đã cố gắng phấn đấu và đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tài chính kế toán tại cơ quan Cục cũng như hướng dẫn chỉ đạo công tác kế toán tại các chi cục trực thuộc.
Báo cáo chính trị của chi bộ đã chỉ ra những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá tổng quát nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 cho thấy Chi bộ Tài chính Kế toán đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực: Chất lượng công tác kế toán của các chi cục ngày càng được nâng cao; công tác quản lý, sử dụng kinh phí, quản lý sử dụng tài sản công được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; cơ sở vật chất được đầu tư đáng kể (07 chi cục được xây dựng trụ sở, kho vật chứng dự kiến hoàn thành trong năm 2022, 04 công trình trụ sở, kho vật chứng dự kiến được khởi công mới trong năm 2023); công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án nhìn chung được thực hiện đúng quy định, kho quỹ được đảm bảo an toàn; công tác kiểm tra hướng dẫn được chú trọng (kiểm tra quyết toán 27/27 đơn vị và không có trường hợp nào bị xuất toán), tăng cường kiểm tra kế toán nghiệp vụ (năm 2020 đã kiểm tra 27/27 chi cục, năm 2021 kiểm tra hơn 50% số chi cục trực thuộc), kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Truyền, bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ, đề nghị chi bộ phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu đồng thời chỉ đạo Đại hội nêu cao ý thức trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu cử đồng chí có đủ tiêu chuẩn làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ chú trọng tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng theo đúng kế hoạch, lưu ý triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới đồng thời xây dựng, phát triển đảng viên chi bộ vừa hồng vửa chuyên, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí của chi bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục tin tưởng chi bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ Tài chính kế toán nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ đề ra.
Đại hội đã tiến hành bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Tào Thị Khánh, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Tin bài: Thanh Xuân, Chi bộ Tài chính kế toán

 

Các tin đã đưa ngày: