Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Văn Ý- Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân) (19/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Văn Ý- Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 29/TB-CCTHADS ngày 19/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Hiếu (CHV Phạm Văn Thành) (19/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Hiếu (CHV Phạm Văn Thành). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 89/TB-THADS ngày 12/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Cơ (CHV Từ Kim Khoảnh) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Cơ (CHV Từ Kim Khoảnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 64/TB-CCTHADS ngày 15/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Công Trường; vụ Hồ Thị Én; vụ Nguyễn Thị Kim Loan- Lê Văn Lân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Công Trường; vụ Hồ Thị Én; vụ Nguyễn Thị Kim Loan- Lê Văn Lân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 342/TB-CCTHADS, 343/TB-CCTHADS, 344/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân; vụ Phạm Văn Lợi- Trần Thị Hiền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân; vụ Phạm Văn Lợi- Trần Thị Hiền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 345/TB-CCTHADS, 346/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Sơn-Nguyễn Thị Hồng Thuận (CHV Đặng Văn Lợi) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Sơn-Nguyễn Thị Hồng Thuận (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 65/TB-CCTHADS ngày 18/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Thích-Đặng kim Ngôn (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Thích-Đặng kim Ngôn (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 348/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Tấn Hữu(CHV Nguyễn Thị Mai Liên) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Tấn Hữu(CHV Nguyễn Thị Mai Liên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 196/TB-CCTHADS ngày 15/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 4) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi) (14/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 4) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 61/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Trung Quốc (CHV Đặng Văn Lợi) (14/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Trung Quốc (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: