Sign In

Bình Thạnh: Thực hiện nghiêm kết luận phúc tra của VKSND quận

03/11/2020

Bình Thạnh: Thực hiện nghiêm kết luận phúc tra của VKSND quận
Vừa qua Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Bình Thạnh đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh về việc thực hiện Quyết định số 20/QĐ-VKS ngày 19/10/2020 về phúc tra kết luận trực tiếp kiểm sát số 03/KL-VKS ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh.
Theo Kết luận trực tiếp kiểm sát số 03/KL-VKS ngày 18/11/2019 kiến nghị: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những vi phạm hoạt động thu, chi tiền thi hành án, bảo đảm thời hạn thanh toán tiền thi hành án, yêu cầu bưu điện quận Bình Thạnh cung cấp phiếu báo nhận tiền thi hành án đối với người được thi hành án, hồ sơ thi hành án phải thể hiện đầy đủ các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc xử lý tài sản thi hành án, hoàn trả số tiền thu thừa, đã thu đối với trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự.
 Theo đó, Chi cục THADS quận Bình Thạnh đã triển khai, yêu cầu các Chấp hành viên báo cáo, giải trình những vi phạm thiếu sót đã nêu trong Kết luận của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh. Sau khi nghe báo cáo giải trình của các Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh nhận thấy có những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động thi hành án. Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã chấn chỉnh, yêu cầu các Chấp hành viên khắc phục ngay những vi phạm. Đồng thời, Chi cục tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhắc nhở chung toàn đơn vị để tránh lập lại những sai sót nêu trong kết luận. Vì vậy đến nay các sai phạm trong Kết luận đã được các Chấp hành viên kịp thời khắc phục. Cụ thể:
Thứ nhất: Đối với vi phạm về thông báo thi hành án đã được rút kinh nghiệm và thực hiện thông báo đầy đủ cho người phải thi hành án, người được thi hành án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7, khoản 1, khoản 2 Điều 39 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ.
Thứ hai: Đối với vi phạm về thời hạn thanh toán tiền thi hành án: Chấp hành viên đã rút kinh nghiệm và đã thực hiện đúng theo quy định sau khi thông báo cho người được thi hành án đến nhận tiền, tài sản mà người được thi hành án không đến nhận thì thực hiện thủ tục gửi tiết kiệm theo quy định tại  điểm b khoản 1 Điều 7, khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, khoản 4 Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ tư pháp.
Thứ ba: Đối với các hồ sơ gửi tiền cho đương sự tại Bưu điện quận Bình Thạnh: Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã có văn bản yêu cầu Bưu điện quận Bình Thạnh cung cấp phiếu báo nhận tiền thi hành án của người được nhận để bảo đảm việc hoàn trả tiền tạm ứng án phí theo đúng quy định. Đối với các trường hợp bưu điện Bình Thạnh trả lại tiền đã gửi cho Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh do người được thông báo không đến bưu điện nhận tiền đã được các Chấp hành viên thực hiện thủ tục gửi tiết kiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, khoản 4 Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ tư pháp.
-Thứ tư: Đối với các hồ sơ thu phí thi hành án đến nay đã thực hiện thu đúng số tiền phí thi hành án theo quy định.
Phát biểu tại buổi phúc tra, ông Lê Tuấn Nghị kiểm sát viên – VKSND quận Bình Thạnh – Đại diện đoàn kiểm sát THADS đã có những thông tin về việc ghi nhận và đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc khắc phục các thiếu sót mà Viện kiểm sát đã kiến nghị đối với Chi cục THADS quận Bình Thạnh
Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã nghiêm túc nhắc nhở các chấp hành viên không lặp lại những thiếu sót đã gặp phải, và mong Viện kiểm sát quận Bình Thạnh  thường xuyên có những đợt kiểm tra hồ sơ thi hành án  trong năm 2021 để đơn vị phát hiện thiếu sót và khắc phục kịp thời, tránh đề xảy ra trường hợp bồi thường nhà nước./.
                                                                                                                                   Chi cục THADS Bình Thạnh
    
 
           
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: