Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

01/07/2021

Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Nhà bè trực thuộc Đảng bộ Huyện Nhà Bè, Chi bộ hiện có 10 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị (vừa kết nạp Đảng vào ngày 19/5/2021). Những năm qua, Chi ủy Chi bộ cùng với Ban Lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua về công tác THADS, thi hành án hành chính liên tục ổn định, góp phần vào thành tích chung trong toàn hệ thống THADS thành phố Hồ Chí Minh.
Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè luôn xác định công tác Đảng là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm, Chi ủy Chi bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo, thống nhất với Ban Lãnh đạo Chi cục trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn. Do vậy, nhiều năm liên tục, Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè luôn được đánh giá, xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè cũng được Huyện ủy Nhà Bè đánh giá cao trong công tác Đảng tại Chi bộ.
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, linh hoạt của Ban Lãnh đạo cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của tập thể đảng viên, công chức và người lao dộng, Chi cục THADS huyện Nhà bè luôn hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch được giao. Năm 2016, đạt 76,01% về việc (vượt 6,01% so với chỉ tiêu được giao); đạt 34,60% về tiền (vượt 4,60% so với chỉ tiêu được giao). Năm 2017, đạt 74,63% về việc (vượt 3,63% so với chỉ tiêu được giao); đạt 33,20% về tiền (vượt 1,7% so với chỉ tiêu được giao). Năm 2018, đạt 76,17% về việc (vượt 2,67% so với chỉ tiêu được giao); đạt 39,68% về tiền (vượt 5,68% so với chỉ tiêu được giao). Năm 2019, đạt 77,77% về việc (vượt 3,27% so với chỉ tiêu được giao); đạt 38,26% về tiền (vượt 3,76% so với chỉ tiêu được giao). Năm 2020, đạt 82,17% về việc (vượt 1,17% so với chỉ tiêu được giao); đạt 43,71% về tiền (vượt 4,21% so với chỉ tiêu được giao). Riêng trong 9 tháng năm 2021, về việc đạt 62,23% (vượt 0,85% so với chỉ tiêu được giao là 82,2%/12 tháng), về tiền đạt 36,42% (vượt 5,19% so với chỉ tiêu được giao là 41,6%/12 tháng).

 

 
Với những nỗ lực đó, hai năm liên tục, Chi cục THADS huyện Nhà Bè được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp (năm 2019, 2020). Năm 2020, Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè được tặng Giấy khen Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn Chi cục THADS huyện Nhà Bè được Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đối với Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi ủy Chi bộ cùng Ban Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Nhà Bè đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như: Tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động tại đơn vị thể hiện bằng những việc làm cụ thể; tăng cường công tác xác minh, phân loại án, đảm bảo việc phân loại án là chính xác 100%; thường xuyên tổ chức tiếp dân và tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo nếu có phát sinh; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THADS cho người dân trên địa bàn Huyện, thông qua việc phát hành các Tờ gấp và phối hợp với Phòng tư pháp Huyện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về THADS; Chú trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho công chức và người lao động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan; Chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra để phát hiện và khắc phục sớm những thiếu sót, hạn chế trong hồ sơ thi hành án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hồ sơ THA và báo cáo công tác THA theo phần mềm của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh; Tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tổ chức các buổi sinh hoạt, giáo dục, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh trong Đảng viên, công chức, người lao động gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè luôn xem trọng việc xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng bộ máy quản lý và các đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt trong công tác chuyên môn.

 

 
Song song với đó, các hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn trong Chi cục THADS huyện Nhà Bè luôn diễn ra rất sôi nổi, được toàn thể công chức, người lao động hăng hái tham gia và luôn tạo ra không khí thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ cùng Ban Lãnh đạo luôn quan tâm đến việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, điều kiện môi trường làm việc của đảng viên, công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp để đảng viên, công chức, người lao động yên tâm thực hiện nhiệm vụ công tác.

 

 
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè luôn nêu cao quyết tâm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, sáng tạo, tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao nhằm đưa Chi cục THADS huyện Nhà Bè trở thành 01 trong các đơn vị đi đầu trong toàn Hệ thống THADS thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, phấn đấu xây dựng Chi bộ Chi cục THADS huyện Nhà Bè đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Các tin đã đưa ngày: