Sign In

CHI CỤC THADS QUẬN 5 “Chung tay thực hiện “Túi An Sinh Xã Hội”

23/08/2021

CHI CỤC THADS QUẬN 5  “Chung tay thực hiện “Túi An Sinh Xã Hội”
Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 đã ban hành Kết luận số 492-KL/QU ngày 17/8/2021 trong đó chỉ đạo thực hiện chương trình “Túi an sinh xã hội” với 16.000 Túi an sinh, giá trị mỗi túi là 1 triệu đồng để hỗ trợ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Thực hiện chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay chống dịch, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5 đã phát động công chức, người lao động trong đơn vị bằng nguồn lực cá nhân, vận động các mạnh thường quân để tham gia chương trình “Túi an sinh xã hội”. Qua phát động, công chức và người lao động trong đơn vị đã ủng hộ bằng tiền mặt được trên 49 triệu động, đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ đơn vị để tham gia chương trình được 51 triệu đồng. Ngày 22/8/2021 (trước thời điểm siết chặt giãn cách), được sự phân công, lãnh đạo đơn vị đã cùng với các ban ngành của quận đi trực tiếp trao Túi An Sinh cho những trường hợp khó khăn trong 14 Phường trong quận.
 


Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh,  đơn vị xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần để công chức, người lao động làm việc theo đúng chỉ đạo của cấp trên, giải quyết kịp thời yêu cầu công việc tại trụ sở. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính vẫn thường xuyên được duy trì để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Trong đợt này, lãnh đạo 3 cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự cùng chung tay tham gia chương trình Túi an sinh, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 300 triệu đồng để góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan nội chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Các tin đã đưa ngày: