Sign In

Công đoàn, Cơ quan Chi cục THADS huyện Na Hang tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2023

22/01/2024

Công đoàn, Cơ quan Chi cục THADS huyện Na Hang tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Ngày 19/01/2024,  Công đoàn, cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024. Chủ trì hội nghị là đồng chí Hà Duy Hiển - Chi cục trưởng, đồng chí Dương Minh Khánh - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 
Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2023; triển khai Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 16/01/2024 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quyết định số 33/QĐ-CCTHADS ngày 17/01/2024 ban hành Quy chế xét công lao động hàng tháng của Chi cục đến toàn thể công chức, người lao động. 


Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến thảo luận của công chức, người lao động trên tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở, chủ yếu xoay quanh các vấn đề: chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan... đồng thời tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm tới. 
 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành THADS  và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác  của Cục giao, của Lãnh đạo Chi Cục và Lãnh đạo Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua với mục tiêu trong năm tới hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.
 
Nguyễn Thị Hoa – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: