Sign In

Kiểm tra thực hiện Quy chế phối hợp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

15/11/2017

Kiểm tra thực hiện Quy chế phối hợp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên
Thực hiện Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện kiểm tra thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, ngày 06/11/2017 Đoàn Kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các quy định tại Quy chế liên ngành của tỉnh tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên.

 
           Tại buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã được nghe các đơn vị của huyện báo cáo việc thực hiện Quy chế liên ngành của tỉnh, Quy chế liên ngành của huyện. Kết quả trong năm 2017 các cơ quan Chi cục THADS, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể: Phối hợp tạm thu tiền của các đương sự tự nguyện nộp ngay tại phiên tòa đối với 98 trường hợp với số tiền 160.260.190đ, tăng 47 đối tượng và 85.060.190đ so với năm 2016 (năm 2016 thu được của 41 đối tượng, với số tiền 75.200.000đ); phối hợp thực hiện việc tạm giữ tài sản 01 vụ phải huy động lực lượng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tuyên truyền, vân động người phải thi hành án tự nguyện thi hành án trước khi xây dựng kế hoạch cưỡng chế nên không phải tổ chức cưỡng chế với số tiền thi hành xong trên 200.000.000đ; phối hợp giao tài sản kê biên bán đấu giá cho người trúng đấu giá 02 việc; phối hợp đôn đốc người phải thi hành án thi hành khoản án phí và tiền phạt được 33 đối tượng (trong đó có 30 đối tượng phạt tù nhưng cho hưởng án treo, 3 đối tượng phạt tù có thời hạn) với số tiền trên 70.000.000đ; tổ chức 02 cuộc họp liên ngành để họp bàn, trao đổi, thống nhất biện pháp giải quyết việc thi hành án; tham mưu 01 cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS huyện để bàn và thống nhất hướng giải quyết việc thi hành án dân sự có tính phức tạp, nhạy cảm.
       Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của các cơ quan Chi cục THADS, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên trong việc thực hiện Quy chế liên ngành của tỉnh, của huyện và tiếp tục đề nghị các cơ quan quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết việc thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS huyện trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
Tướng Văn Phương - Chi cục THADS huyện Hàm Yên

 

Các tin đã đưa ngày: