Sign In

CHI CỤC THADS HUYỆN HÀM YÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA LÃNH ĐẠO CHI CỤC VỚI LÃNH ĐẠO BCH CÔNG ĐOÀN

17/01/2018

CHI CỤC THADS HUYỆN HÀM YÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA LÃNH ĐẠO CHI CỤC VỚI LÃNH ĐẠO BCH CÔNG ĐOÀN
Chiều ngày 11/01/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hứa Đức Hạnh - Phó Cục trưởng và lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục Thi hành án dân sự tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục đã thông qua các Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công khai việc sử dụng Ngân sách Nhà nước năm 2017; Dự thảo Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018.
 
        Báo cáo đã nêu rõ: Năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và huyện Hàm Yên nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hàm Yên cùng với sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, công tác thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chi cục đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch của  đơn vị, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai tương đối đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc thụ lý, đôn đốc, xác minh, giải quyết việc thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở kết quả công tác năm 2017, Báo cáo đã đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, tồn tại, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự năm 2018 đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực chất, bền vững, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.
 
         
           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hứa Đức Hạnh - Phó Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi cục đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2018 Chi cục tiếp tục quán triệt sâu, rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác THADS; giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, kịp thời xây dựng kế hoạch của đơn vị đảm bảo sát thực tế, trọng tâm vào các nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục giảm số việc, tiền chuyển kỳ sau; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài; tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.
        Kết thúc Hội nghị lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo BCH Công đoàn cơ sở Chi cục đã thực hiện ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018
 
 
Tướng Văn Phương - Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin đã đưa ngày: