Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

27/02/2018

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.
Chiều ngày 25/01/2018 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang phối hợp với Công đoàn cơ sở Chi cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Đồng chủ trì Hội nghị đồng chí Cao Trọng Thủy, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng; đồng chí Đỗ Hồng Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch công đoàn. Với sự tham gia đầy đủ của toàn thể công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong cơ quan, đơn vị.
          Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động công tác thi hành án dân sự trong năm 2017, đồng thời đánh giá kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, năm 2016, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị, việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ, việc đánh giá phân loại công chức trong năm 2017...
          Hội nghị cũng đã được nghe 7 ý kiến phát biểu thảo luận của cán bộ, công chức trong đơn vị. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao việc chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Chi cục đã đồng lòng, đoàn kết lãnh đạo đợn vị thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là người đứng đầu đơn vị luôn gương mẫu, quyết đoán, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, những vụ việc thi hành án phức tạp, nhạy cảm. Bên cạnh đó các ý kiến tham gia cũng đã góp ý thẳng thắn với tập thể lãnh đạo cần kiên quyết hơn nữa trong chỉ đạo điều hành công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong công tác thống kê thi hành án, tránh nể nang, để đưa hoạt động thi hành án đạt hiệu quả hơn trong năm tới và những năm tiếp theo.


Quang cảnh Hội nghị
 
          Tại hội nghị, cán bộ, công chức cũng đã được nghe và thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban thanh tra nhân dân và kiện toàn lại Ban thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí.
           Kết thúc Hội nghị là phần phát động và đăng ký giao ước thi đua đối với tập thể và từng cá nhân trong đơn vị, 100% công chức và người lao động đều tham gia đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cụ thể với tinh thần quyết tâm. Nhất định trong năm 2018 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang sẽ đoàn kết cùng nhau vượt khó, khắc phục mọi khó khăn thực hiện hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
 
        Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  Tuyên Quang.

Các tin đã đưa ngày: