Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

13/03/2018

Ngày 09/3/2018 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Lễ ký kết "Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự" với thành phần tham dự gồm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện.
Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên ngành của huyện được thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan liên ngành Cục Thi hành án dân sự - Công an tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thực hiện các nội dung của Quy chế số 667/2017/QCLN-CTAHDS-CAT-TANDT-VKSNDT ngày 15/12/2017 (thay thế Quy chế số 48/2014/QCLN-CTAHDS-CAT-TANDT-VKSNDT ngày 27/02/2014 của liên ngành của tỉnh).
Nội dung Quy chế đã quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương như: Việc phối hợp trong hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự; cấp và chuyển giao bản án, quyết định; giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; trả lời kiến nghị, thụ lý và giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án; việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; phối hợp trong công tác thu tiền, tài sản; áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án và cưỡng chế thi hành…

 
Lãnh đạo các đơn vị tham gia Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành.
 
Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện ký Quy chế phối hợp liên ngành.

Thông qua việc xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp liên ngành để tổ chức thực hiện sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành án dân sự ở địa phương./.


 

Các tin đã đưa ngày: