Sign In

Chi cục THADS huyện Hàm Yên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

02/06/2021

Chi cục THADS huyện Hàm Yên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946-19/7/2021)
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên thuộc huyện miền núi phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, có phía Bắc giáp huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), phía Nam giáp huyện Yên Sơn, phía đông giáp huyện Chiêm Hóa, phía Tây giáp huyện Yên Bình, Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Diện tích tự nhiên trên 907km2, dân số trên 130 nghìn người, có 12 dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, toàn huyện có 17 xã và 01 thị trấn, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn (đặc biệt vào mùa mưa), trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế còn chậm phát triển. Trong khi đó biên chế được giao 7 người, hiện biên chế có mặt chỉ có 6 người (trong đó có 3 Chấp hành viên bao gồm cả lãnh đạo Chi cục).
           Mặc dù biên chế ít, địa bàn khó khăn, kinh phí cho công tác chuyên môn còn hạn chế, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biễn phức tạp, nhưng đơn vị đã nỗ lực vượt khó, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 5 năm 2021 phải thi hành  tổng số 722 việc = 20.946.484.000đồng, trong đó án chưa có điều kiện đã chuyển sổ theo dõi riêng là 125 việc = 5.035.543.000 đồng, ủy thác đi 93.169.000 đồng, nên số còn phải giải quyết là 597 việc = 15.817.773.000 đồng. Đã thi hành xong 434 việc/533 việc có điều kiện = 5.030.082.000đồng/10.693.682.000đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 81,43% về việc và 47,04% về tiền trên số có điều kiện thi hành. Đạt 98,1% về việc và 114,4% về tiền so với kế hoạch cả năm 2021; Vượt 6,43% về việc và 13,04% về tiền so với Kế hoạch của phong trào thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021). Bên cạnh đó toàn thể công chức, người lao động đã tích cực tham gia ngày thứ 7 lao động, sản xuất cùng bà con nhân dân trong xây dựng nông mới trên địa bàn huyện và ủng hộ được số tiền 2.000.000 đồng xây dựng cổng trào nhà văn hóa thôn tại Xã Bạch Xa.
 

Cán bộ, công chức Chi cục THADS huyện Hàm Yên đang trao đổi công việc trong công tác chuyên môn
 
           Để đạt được những thành tích nêu trên là do Chi cục đã tập trung tăng cường công tác đôn đốc, xác minh, phân loại án; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và Cục THADS tỉnh; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ và lãnh đạo Chi cục; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống Ngành cho công chức, người lao động; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu, sát, cụ thể theo từng vụ việc trên địa bàn huyện, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: