Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

02/06/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
Chi cục THADS huyện Sơn Dương được thành lập theo Quyết định số 2539/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Tổng số biên chế được giao là 11 người (hiện nay có 12 người gồm có 02 Chấp hành viên trung cấp, 04 chấp hành viên sơ cấp, 01 Thẩm tra viên, 02 thư ký,  02 kế toán, 01 lưu trữ viên) và 03 hợp đồng lao động (01 lái xe kiêm bảo vệ, 01 bảo vệ, 01 tạp vụ).
        
         Trong những năm qua, với số lượng công việc ngày càng tăng và phức tạp, trong khi biên chế bị cắt giảm, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành và sự ủng hộ, phối hợp của UBND các xã, thị trấn, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, nhờ đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hằng năm kết quả thi hành án đều đạt và vượt chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự giao. Năm 2017, kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 895 việc, đạt tỷ lệ 90,1% (vượt 17,6% so với chỉ tiêu Cục giao), kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 2.583.168.000 đồng, đạt tỷ lệ 35,8% trên số việc có điều kiện thi (vượt 3,8% so với chỉ tiêu Cục giao); Năm 2018 kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 931 việc, đạt tỷ lệ 91,63% (vượt 18,6% so với chỉ tiêu Cục giao)ệ, kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 2.681.033.000 đồng, đạt tỷ lệ 44,6% (vượt 10,6% so với chỉ tiêu Cục giao); Năm 2019, Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 821 việc, đạt tỷ lệ 90,92% (vượt 15,92% so với chỉ tiêu Cục giao), kết quả thi hành án về tiền đã giải quyết xong 4650.892.000 đồng, đạt tỷ lệ 45,19% (vượt 10.19% so với chỉ tiêu Cục giao); năm 2020, về việc đã giải quyết xong 1.011 việc, đạt tỷ lệ 90,67%; về giá trị đã giải quyết xong 9.810.102.000 đồng, đạt tỷ lệ 64,41%; 8 tháng năm 2021, về việc đã giải quyết xong 476 việc, đạt tỷ lệ 78,94%; về giá trị đã giải quyết xong 14.497.833.000 đồng, đạt tỷ lệ 62,24%.
             Với những nỗ lực trong công tác, từ năm 2015 đến nay, Chi cục THADS huyện Sơn Dương đã đạt nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”; Năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Bằng khen; Năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”; Năm  2020 được tặng thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp và điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020. 
   


Một buổi cưỡng chế của Chi cục THADS huyện Sơn Dương
             
           
         Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), ngay từ đầu năm công tác 2021 căn cứ chương trình công tác của Cục THADS, huyện ủy, UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ đươc giao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch công tác trình Thường trực huyện ủy và UBND huyện cho ý kiến và  trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu trong toàn đơn vị, đồng thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng Chấp hành viên, qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.
            Song song với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương luôn chú trọng tới việc làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền nếp trong sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt Chi bộ; đăng ký mô hình, công trình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
            Do vậy, 8 tháng đầu năm 2021, kết quả thi hành xong về việc của Chi cục đã đạt 78,94% trên số việc có điều kiện thi hành (đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch năm), về tiền đạt 62,24% trên số tiền có điều kiện thi hành (đạt 151% chỉ tiêu kế hoạch năm và là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ thi hành xong về tiền trong các đơn vị Chi cục cấp huyện của tỉnh). Những kết quả trên của Chi cục đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và là thành tích quan trọng để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021).
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: