Sign In

Chú trọng vận động, thuyết phục trong thi hành án

01/07/2021

Trong thi hành án dân sự (THADS), công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án không phải là thủ tục bắt buộc. Nhưng nhờ thực hiện tốt công tác này mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã giải quyết được nhiều vụ án phức tạp, giảm chi phí cho người dân, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: