Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tham gia cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

20/09/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên  tham gia cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021
Thực hiện Chỉ thị số 66/CT-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, trong hai ngày 17-18/9/2021, Chi cục THADS huyện Hàm Yên đã tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hàm Yên năm 2021.
         Tại buổi diễn tập, công chức, người lao động Chi cục đã thực hành các vấn đề huấn luyện gồm: Giai đoạn 1: Chuyển cơ quan vào các trạng thái quốc phòng; chuyển cơ quan sang thời chiến; Giai đoạn 2: Chuẩn bị tổ chức tác chiến phòng thủ và thực hành di chuyển cơ quan vào căn cứ hậu phương..v.v.
 


        Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong năm 2021, do vậy Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Chi cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ quá trình xây dựng các Văn kiện đến thực hành diễn tập, đảm bảo đúng quy định, đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập. Kết thúc buổi diễn tập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hàm Yên đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Lãnh đạo, công chức Chi cục và tổ chức chấm điểm, xếp loại diễn tập của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đạt “Xuất sắc”./.
 
                                                Nguyễn Quốc Tuấn
                                                    Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin đã đưa ngày: