Sign In

Chi cục THADS huyện Lâm Bình khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021

29/09/2021

Chi cục THADS huyện Lâm Bình khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021
Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, công tác thi hành án dân sự nói chung, tại Lâm Bình nói riêng gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, công chức, người lao động tại đơn vị phải nỗ lực phấn đấu để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
             Có thể nói, năm 2021 là năm có nhiều thay đổi về công tác cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình, cụ thể là điều động thay đổi Chi cục trưởng, đồng chí Phó chi cục trưởng được bố trí nghỉ hưu theo quy định của Nghị định 108 của Chính phủ, 01 thư ký được điều động từ đơn vị khác đến, đồng chí phụ trách kế toán được bổ nhiệm mới kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ. Có thời điểm đơn vị chỉ có 03 công chức thực hiện nhiệm vụ trong tổng số 05 biên chế được giao, đồng chí Chi cục trưởng đồng thời là Chấp hành viên vừa thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo chung, vừa thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, các công chức còn lại của đơn vị phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc khác nhau đã tạo áp lực không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thêm vào đó, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Lâm Bình được sáp nhập thêm 02 xã của huyện Chiêm Hoá, dẫn đến cũng tạo thêm những khó khăn nhất định đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Cùng với đó, lượng việc, mà đặc biệt là lượng tiền thụ lý mới trong năm 2021 tăng cao đột biến, tổng số tiền thụ lý mới là 6.627.113.000 đồng (tăng 4.666.797.000 đồng, tương ứng với 238%  so với cùng kỳ năm 2020), trong đó có một số vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Lâm Bình lại là huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang, có diện tích tự nhiên 917,55 km2 và quy mô dân số là 51.421 người, có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn. Đời sống người dân còn có nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, đa phần là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, người phải thi hành án có lúc còn thể hiện thái độ chống đối, chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại Chi cục
         
             Xác định được những khó khăn, thách thức về công tác cán bộ, điều kiện tự nhiên và khối lượng công việc phải giải quyết, nên lãnh đạo đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác, trong đó việc xây dựng và ban hành kế hoạch công tác của toàn đơn vị là nhiệm vụ được ưu tiên triển khai thực hiện; bên cạnh đó lãnh đạo đơn vị cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức chỉ đạo, điều hành, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức của đơn vị, những công việc cần phải giải quyết ngay. Để định hướng nhiệm vụ công tác năm cho công chức, người lao động, lãnh đạo đơn vị đã phân công công việc cụ thể, hợp lý đối với từng công chức, người lao động. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu công chức xây dựng kế hoạch công tác cá nhân để tổ chức thực hiện, định kỳ hàng tuần, tháng, quý đều có kiểm tra, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công việc. Thường xuyên bám sát chỉ đạo của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công chức, người lao động, phát động phong trào thi đua trong đơn vị, động viên, khuyến khích công chức, người lao động phát huy tính chủ động, học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi công chức, từ đó đánh giá, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của công chức trong đơn vị, yêu cầu kiểm điểm, khắc phục kịp thời. Khuyến khích, động viên công chức thường xuyên nghiên cứu, học tập các văn bản chuyên ngành để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với những vụ việc thi hành án có phát sinh vướng mắc, đề ra các biện pháp giải quyết phù hợp, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc có số tiền phải thi hành lớn trên địa bàn, trong đó có một số vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp người phải thi hành án có thái độ chống đối, cố tình không thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Nhận thấy đơn vị có khó khăn về con người trong quá trình tổ chức thi hành án, đơn vị đã đề xuất và được Lãnh đạo Cục quan tâm biệt phái 01 công chức hỗ trợ việc tổ chức thi hành án, kết quả công tác thi hành án dân sự được nâng lên rõ rệt. Đơn vị cũng luôn tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Toà án, Viện kiểm sát, Công an, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thi hành án. Quan tâm, chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, người lao động, tạo mọi điều kiện tốt nhất để công chức, người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, công chức, người lao động trong đơn vị cũng tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, đến ơn đáp nghĩa, hỗ trợ nông dân, phòng chống thiên tai và ủng hộ phòng chống dịch covid-19 do ngành và cấp trên phát động, tổng số tiền qua các đợt ủng hộ là hơn 10 triệu đồng.
 

Cán bộ Chi cục tham gia thăm hỏi, tặng quà Chốt phòng dịch Covid-19 của huyện
         
             Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực khắc phục những khó khăn của đội ngũ công chức, người lao động, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị; được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, cho nên các nhiệm vụ công tác được giao năm 2021 của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó kết quả thi hành án dân sự về việc đạt tỷ lệ 91,34% (vượt 8,34% so với chỉ tiêu được giao, tăng 0,64% so với cùng kỳ năm 2020); về tiền thi hành xong đạt tỷ lệ 58,48% (vượt 17,38% só với chỉ tiêu được giao, tăng 16,78% so với cùng kỳ năm 2020), số tiền thu và giải quyết xong đạt 2.665.521.000 đồng (tăng 1.855.380.000 đồng bằng 229% so với cùng kỳ năm 2020). Những kết quả trên đã góp phần vào thành tích chung của toàn tỉnh, đồng thời góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoàng Anh Tuấn
Chi cục THADS huyện Lâm Bình

Các tin đã đưa ngày: