Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-Chuyên đề năm 2021

18/10/2021

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-Chuyên đề năm 2021
Thực hiện Kế hoach số 68-KH/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên và Kế hoạch số 19-KH/CB ngày 11/10/2021 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên. Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên phối hợp với Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Trương Thành Thủy - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động trực thuộc Chi bộ, cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên.
Tại Hội nghị đồng chí Trương Thành Thủy - Bí thư Chi bộ đã quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên và Kế hoạch số 19-KH/CB ngày 11/10/2021 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên và các nội dung về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn - Video nội dung chuyên đề do báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.


Kết luận Hội nghị, đồng chí chủ trì yêu cầu toàn Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, công chức người lao động cần phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, sáng tạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân với những giải pháp đột phá cụ thể, việc làm thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền, ngành cấp trên và Chi bộ, cơ quan đề ra.
 
                                                Nguyễn Quốc Tuấn
                                                    Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin đã đưa ngày: