Sign In

Công bố, trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo

01/11/2019

Công bố, trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo
Sáng ngày 01/11/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Dự buổi lễ có đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.
           Tại Quyết định số 212/QĐ-CTHADS và Quyết định số 213/QĐ-CTHADS của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đ/c Phạn Thị Linh Điệp - Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án thời hạn là 05 năm kể từ ngày 01/11/2019; đ/c Trần Kim Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo thời hạn kể từ ngày 01/11/2019 đến khi nghỉ chế độ.
 


Đ/c Ứng Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh công bố các quyết định
 
            Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng nhấn mạnh việc điều động. luân chuyển, bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo phòng đã được đưa vào kế hoạch từ năm 2017, được tập thể cấp ủy, lãnh đạo Cục thống nhất cao và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng chí Cục trưởng tin tưởng trên cương vị mới các đ/c sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo, công chức, người lao động các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ các đ/c được điều động, luân chuyển tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng phát biểu tại buổi lễĐ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao quyết định cho đ/c Phạm Thị Linh Điệp và đ/c Trần Kim Sơn
 
            Cũng tại buổi lễ, đ/c Phạm Thị Linh ĐIệp thay mặt cho các đ/c được điều động, luân chuyển, bổ nhiêm trong đợt này đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo Cục. Đồng chí xác định, đây là vinh dự, là trách nhiệm trong công tác của mỗi cá nhân, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm của cấp ủy, Lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
 
Nguyễn Hoàng Minh
 

Các tin đã đưa ngày: