Sign In

Đoàn kiểm tra số 3 của Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

17/09/2020

Đoàn kiểm tra số 3 của Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện  Kế hoạch số 325/KH-KVTĐ ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Trưởng khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020 Đoàn kiểm tra số 3 của Khu vực thi đua đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và thực hiện phong trào thi đua tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang


 
           Về phía đoàn kiểm tra gồm có đ/c Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình làm Trưởng Đoàn; đ/c Dương Văn Cúc – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Kạn; đ/c Phạm Văn Dũng – Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn - Thành viên; đi cùng đoàn còn có các đ/c Nguyễn Duy Vui - Trưởng phòng NV&TCTHA; đ/c Nguyễn Văn Hướng - CHV Cục THADS tỉnh Hòa Bình; đ/c Ngô Thị Thiều Hoa – Phó trưởng phòng TCCB Cục THADS tỉnh Bắc Kạn; đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó trưởng phòng TCCB Cục THADS tỉnh Lạng Sơn.
           Về phía các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang (đơn vị được kiểm tra) có đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng; đ/c Nguyễn Văn Quế; đ/c Hứa Đức Hạnh, Phó cục trưởng, cùng toàn thể các đ/c là lãnh đạo các Phòng chuyên môn; lãnh đạo và công chức làm công tác TĐKT của Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, Chi cục THADS huyện Sơn Dương, Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa.
          


Quang cảnh buổi kiểm tra công tác TĐKT

         Sau khi nghe đ/c Hồ Ngọc Dinh - Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt các nôi dung, mục đích, yêu cầu công tác kiểm tra của đoàn đối với các đơn vị được kiểm tra; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, Chi cục THADS huyện Sơn Dương và Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa đã Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị trong năm 2020.
         Theo các báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch thi đua của Tổng cục THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, Chi cục THADS huyện Sơn Dương và Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa đã kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai phát động đầy đủ các phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. Trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua, lãnh đạo các đơn vị đã thường xuyên có các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, kịp thời động viên công chức, người lao động và thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Kết quả đến thời điểm kiểm tra, cả 4/4 đơn vị cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả tự chấm điểm theo các tiêu chí của Bảng chấm điểm thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-BTP ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đều đảm bảo đúng quy định và khách quan, chính xác; dự kiến đến hết 30/9/2020 các đơn vị đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua năm 2020.

Đ/c Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3
phát biểu tại buổi làm việc.

 
          Tại Hội nghị, các thành viên trong đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra đã có ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và những kiến nghị đề xuất trong thời gian tới.
 

Đ/c Trần Quang Hưng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương
báo cáo kết quả công tác TĐKT của Chi cục


Đ/c Lâm Văn Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa
báo cáo kết quả công tác TĐKT của đơn vị

 
          Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra của các đơn vị; ghi nhận những kết quả, thành tích trong công tác TĐKT của Cục và các Chi cục THADS của tỉnh Tuyên Quang trong năm 2020; đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị và đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, duy trì và nâng cao hơn nữa các kết quả đã đạt được để làm căn cứ, cơ sở báo cáo Khu vực thi đua xem xét, bình chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp.


Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng phát biểu tại buổi kiểm tra

          Thay mặt các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang, đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm tra nêu ra; đồng thời đồng chí yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cần phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, để công tác TĐKT trong mỗi đơn vị đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: