Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2021 và công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

19/04/2021

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2021 và công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
Chiều ngày 16/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021; công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và tập huấn phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  Dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
          Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021.
 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2021
 
  

Đ/c Trịnh Thị Nam, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả công tác TĐKT 6 tháng đầu năm
 
       Theo báo cáo do đồng chí Chánh Văn phòng Cục trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021) các cơ quan Thi hành án tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý 3.350 việc, 289.416.876.000đ, giảm 257 việc (10,35%)  và 180.420.059.000đ (71,96%) so với cùng kỳ năm 2020. Trong số có điều kiện thi hành (2.688 việc, 79.526.567.000đ), đã giải quyết xong 1.866 việc, 34.718.037.000đ, đạt tỷ lệ 69,94% về việc và 43,66% về tiền (giảm 1,52% về việc và tăng 34,37% về tiền so với cùng kỳ năm 2020). 
         Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị tổng kết năm 2020 của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự; các đơn vị thi hành án dân sự đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2020, đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2020; ban hành quyết định giao chỉ tiêu công tác năm 2021 cho các chấp hành viên; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2021 theo đúng quy trình của Tổng cục. Bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm...
       Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
       

Các đ/c đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị

 
 

Đ/c Ứng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định về công tác cán bộ
 
                 Cũng tại Hội nghị, đã công bố và trao các quyết định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (kể từ ngày 03/5/2021). Cụ thể theo nội dụng các quyết định đ/c Nguyễn Thu Huyền - Phó trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cục; đ/c Vũ Hồng Quân - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC; đ/c Đỗ Quý Cường - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Sơn; đ/c Hà Duy Hiển - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang; đ/c Ma Đình Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Na Hang được điều động,  bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương; đ/c Dương Minh Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hàm Yên điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Na Hang.
 

Đ/c Cục trưởng trao quyết định cho các đ/c lãnh đạo được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm

        Phát biểu sau khi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đề nghị các đồng chí được điều động, luân chuyển sớm bắt tay ngay vào công việc tại đơn vị mới; đồng thời tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm trong công tác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị phát huy sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, động viên sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động của các đơn vị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí được điều động, luân chuyển đợt này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
           Tiếp đó, Hội nghị đã được triển khai một số nội dung cơ bản và phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo kế hoạch của Cục, đến 30/6/2021, Cục và các Chi cục sẽ hoàn thành việc xây dựng, ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị theo mô hình khung đã công bố theo Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 

Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng kết luận Hội nghị

          Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021 đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS trong toàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị các văn bản, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đối với công tác thi hành án và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức thi hành án. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động hơn trong giải quyết công việc; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, thủ tục thi hành án dân sự; tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các Chấp hành viên trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; công tác thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhằm bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan; bên cạnh đó cũng thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn cho công dân về quyền và nghĩa vụ, các quy định của pháp luật. Hoàn thành công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo kế hoạch; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Duy trì thực hiện chế độ báo cáo, báo cáo thống kê đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định... 
Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng Minh
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: