Sign In

Cục Thi hành án dân sự - Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

19/01/2021

Cục Thi hành án dân sự - Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.
       Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Sáng ngày 18/01/2020, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn Cục và toàn thể công chức, người lao động của Cục.
          Hội nghị đã được nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cục; Báo cáo công khai thu chi tài chính năm 2020 của cơ quan; Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân…
 


Quang cảnh Hội nghịĐ/c Phan Thị Mai Thảo, Chánh Văn phòng Cục trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, 
phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cục
 


Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn trình bày
Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 

Đ/c Đào Hải Hà - phụ trách kế toán HCSN trình bày Báo cáo thu chi tài chính năm 2020 của cơ quan

 

Đ/c Đỗ Thị Hồng Huệ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân
 
             Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng nhấn mạnh Hội nghị cần tập trung đánh giá khách quan việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 để thấy những ưu điểm, nhược điểm và phân tích, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

           Hội nghị đã được nghe các ý kiến góp ý thẳn thắn từ cán bộ, công chức, người lao động trên tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở, chủ yếu xoay quanh các vấn đề: chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức cán bộ... đồng thời tập trung thảo luận những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm tới.


Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng phát biểu và kết luận hội nghị.
        
 Hội nghị cũng đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng của của Cục trưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

 

Đ/c Trịnh Thị Nam, Phó trưởng phòng TCCB công bố các Quyết định khen thưởng năm 2020

 

Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng trao tặng Giấy khen của Cục trưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.


           Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Thi hành án dân sự và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp, Tổng Cục thi hành án dân sự năm 2021, thay mặt Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục đã ký kết giao ước thi đua với mục tiêu trong năm tới ngành THADS tỉnh Tuyên Quang hoàn thành vượt mức chỉ được giao.Đ/c Nguyễn Tuyên và đ/c Nguyễn Văn Quế thay mặt cho lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn
ký giao ước thi đua năm 2021
 
        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đối với công tác Công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên công đoàn tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị; tích cực vận động công chức, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của các đoàn viên, kịp thời thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… và mong rằng, với sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, cơ quan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021./.                                                                                                Nguyễn Hoàng Minh
 
 

Các tin đã đưa ngày: