Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

29/01/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 254/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 29/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có Công văn số 59/CTHADS-CV yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:
         1. Triển khai và thực hiện nghiêm Công văn số 254/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố (Các văn bản đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự).
          2. Tiếp tục tuyền truyền cho công chức, người lao động thuộc đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là mất cảnh giác, thực hiện tốt các việc sau: Đeo khẩu trang; khử khuẩn; giữ khoảng cách khi giao tiếp; không tập trung nơi đông người; khai báo y tế theo đúng quy định; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, hội họp… giữ khoảng cách tại nơi công cộng.
          3. Tăng cường kiểm tra, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Khi có công dân đến giải quyết công việc phải yêu cầu công dân đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi làm việc.
          4. Thủ trưởng các đơn vị cần khẩn trương rà soát công chức, người lao động trong đơn vị mình quản lý hoặc người thân công chức; hoặc người có tiếp xúc… đi từ Quảng Ninh, Hải Dương về tỉnh trong thời gian từ 15/01/2021 trở lại đây (nếu có) phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định.
          5. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi sát tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trường hợp khả nghi công chức, người lao động có nguy cơ nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của địa phương và Văn phòng Cục (qua số điện thoại của đ/c Phan Thị Mai Thảo, Chánh văn phòng, SĐT phòng làm việc: 02073.822.122, đi động: 0977094374).

Các tin đã đưa ngày: