Sign In

Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng năm 2021 và công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

12/07/2021

Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng năm 2021 và công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
          Sáng ngày 09/7/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2021 và công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục; lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục; lãnh đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
 
       Mở đầu Hội nghị, đồng chí Ứng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ cụ thể theo nội dụng các quyết định đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chấp hành viên trung cấp Chi cục THADS huyện Yên Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hàm Yên; đồng chí Phạm Đức Thắng – Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lâm Bình; thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 20/7/2021.


Đ/c Cục trưởng trao quyết định cho các đ/c được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm
Lãnh đạo các Chi cục THADS tặng hoa chức mừng các đ/c được bổ nhiệm
 
            Phát biểu sau khi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đề nghị các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm sớm bắt tay ngay vào công việc tại đơn vị mới; đồng thời tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm trong công tác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị phát huy sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, động viên sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động của các đơn vị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí được điều động, luân chuyển thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 
   
       Hòa chung trong không khí sôi nổi của 63 tỉnh thành trong cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021),  đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự và những đóng góp to lớn của ngành trong 75 năm qua. Diễn văn đã nêu lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Thi hành án dân sự, đặc biệt là sự kiện ngày 24/01/1946, năm tháng sau ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, trong đó, khoản 3 Điều 3 của Sắc lệnh quy định: Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Đây chính là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trong chế độ mới. Tiếp theo đó, ngày 19/7/1946 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Có thể nói, đây là văn bản của Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Sự kiện Quốc hội khóa IX ban hành Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ. Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 266-TTg ngày 02/6/1993 về việc triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cải cách về công tác thi hành án dân sự. Sự kiện ngày 14/11/2008, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Luật thi hành án 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành... Theo đó, Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được xác định rõ hơn theo nguyên tắc quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, với một vị thế mới, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp...

Đ/c Cục trưởng đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/2046-19/7/2021)
 
       Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo tóm tắt kết quả đợt thi đua, khen thưởng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS; triển khai chuyên đề “những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua công tác tự kiểm tra theo Quy chế kiểm tra của Tổng Cục thi hành án dân sự”.
        Theo báo cáo do Văn phòng Cục trình bày tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/6/2021): Tổng số việc giải quyết 4.305 việc = 320.491.474 .000 đồng; trong đó sthụ lý mới 3.256 việc (giảm 169 việc = 4,93% so với cùng kỳ năm 2020), với số tiền 104.017.912.000 đồng (giảm 166.158.158.000 đồng = 61.49% so với cùng kỳ năm 2020). Số việc thi hành xong: 2.820 việc (giảm 162 việc = 5,43% so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 78,31% trên số có điều kiện thi hành (giảm 1,02% so với cùng kỳ năm 2020; đạt 94% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021). Số tiền thi hành xong 47.631.073.000 đồng (tăng 14.595.374.000 đồng = 44,18% so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 46,62% trên số có điều kiện thi hành (tăng 27,56% so với cùng kỳ năm 2020; đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021).


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 9 tháng năm 2021

 
        Có được kết quả như trên là do Lãnh đạo, công chức, người lao động Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị tổng kết năm 2020 của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự và của địa phương. Ngoài ra bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản và các mặt công tác khác cũng được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực...
          Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị trong 9 tháng 2021 đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS trong toàn tỉnh; nhất là các đơn vị đã đạt được kết quả cao (Phòng Nghiệp vụ (87%), Chi cục Yên Sơn (85,4%), Hàm Yên (84%), Sơn Dương (82,6%); về tiền có Chi cục Sơn Dương (63,9%), Lâm Bình (55,7%), Hàm Yên (50%), Yên Sơn (46,6%), thành phố Tuyên Quang (46%)). Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số thiếu sót, hạn chế cần kịp thời khắc phục, đó là: Tiến độ giải quyết một số vụ việc có giá trị lớn còn chậm, còn có trường hợp chưa quyết liệt trong việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án. Quá trình tổ chức thi hành án cũng còn để xảy ra một số sai sót về trình tự, thủ tục. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế, kỷ luật kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa đảm bảo.
 

Đ/c Cục trưởng kết luận Hội nghị
 
            Đồng chí Cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành có liên quan đến công tác THADS như Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 và Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 của Cục đã ban hành. Ngoài ra cần phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động hơn trong giải quyết công việc; rà soát, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Duy trì thực hiện chế độ báo cáo, báo cáo thống kê đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định...


 
Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng Minh
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
 
 


    

Các tin đã đưa ngày: