Sign In

Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993-2023) của các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang

19/07/2023

Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993-2023) của các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993 - 2023); Công văn số 1239/TCTHADS-VP ngày 21/4/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch số 39/KH-CTHADS ngày 28/4/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993 - 2023); hoà chung với toàn Hệ thống THADS cả nước, từ ngày 01/7/2023 đến 17/7/2023, Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trực thuộc đã tổ chức chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa.  
1. Tổ chức hoạt động về nguồn:
Ngày 14/7/2023, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hành trình về nguồn tại Cụm di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào - tỉnh Tuyên Quang và Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương; đây vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị thế chiến lược quan trọng, từng là “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến” trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Chương trình “Về nguồn” là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong các cơ quan THADS nhằm ôn lại truyền thống Cách mạng của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu. Đây là một trong những nội dung quan trọng theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS và 30 chuyển giao công tác THADS.


  


 
Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương - nơi ở và làm việc của lãnh tụ Hồ Chí Minh từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945, trước khi Người về Hà Nội chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8/1945) và đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dâng hương tại đình Tân Trào - nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chọn để họp Quốc dân Đại hội trong 2 ngày 16 và 17/8/1945. Có thể nói Quốc dân Đại hội là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, thời điểm đó dự Đại hội có hơn 60 vị đại biểu đại diện cho ba miền Bắc-Trung-Nam, các ngành, các giới, các đảng phái chính trị,  một số kiều bào ở nước ngoài. Đại hội tiến hành họp và phát động tổng khởi nghĩa vũ trang, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh. Quốc dân Đại hội cũng quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, Quốc ca là bài “Tiến quân ca” và cử ra Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Sáng ngày 17/8/1945, Uỷ ban dân tộc giải phóng ra mắt Quốc dân đại hội và làm lễ tuyên thệ. 
Tiếp đó đoàn đã đến dâng lễ, hương, hoa tại Khu di tích Bộ Tư pháp, thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - nơi các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bộ Tư pháp đã ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (10/1949 – 9/1950). 
Tại nơi đây, trong những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, che chở đầy tình nghĩa của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, những cán bộ Tư pháp đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lãnh đạo công tác Tư pháp trong toàn quốc, giúp Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chính sách pháp luật và duy trì công tác công tố, xử án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chính quyền nhân dân, kháng chiến, kiến quốc thắng lợi. Cũng tại nơi đây, với chức năng quản lý và thực hiện công tác Tư pháp, bao gồm cả hệ thống tòa án và công tố, Bộ Tư pháp đã đề xuất và trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các Sắc lệnh về cải cách bộ máy Tư pháp và pháp luật tố tụng theo hướng dân chủ hóa, làm cho Tư pháp thật sự gần dân và giúp dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các bậc tiền bối ngành Tư pháp, đồng chí Cục trưởng thay mặt toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh xin nguyện: "Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch, của các bậc tiền bối. Trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc mà Đảng, Nhà nước giao cho. Cùng Ngành Tư pháp và Hệ thống THADS vững bước đi tiếp trên con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn”.
 
  


 
Trước đó, ngày 08/7/2023, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang và Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá đã phối hợp tổ chức cho công chức, người lao động của 02 đơn vị về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hoá - nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (từ ngày 11 đến ngày 19/02/1951). Đoàn đã thắp hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, dâng hương tại Lán nơi Bác ở và làm việc trong thời gian chuẩn bị và chỉ đạo Đại hội; tham quan và xem lại những bức ảnh được trưng bày tại Hội trường ghi lại những khoảnh khắc diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức trong nước và là đại hội duy nhất từ trước đến nay được tổ chức ở một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.
Xúc động và tự hào khi trở về nguồn, công chức, người lao động của 02 Chi cục càng hiểu rõ hơn về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và của Dân tộc ta, là bước ngoặt để để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Mọi người trong Đoàn tự hào hơn về truyền thống lịch sử của quê hương cách mạng và ai cũng tự nhủ nguyện sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của ngành, cùng nhau đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương; xứng đáng là  những người con ưu tú của Thủ đô kháng chiến - Thủ đô khu giải phóng.  

 
 

2. Tổ chức giải thể thao các cơ quan THADS tỉnh năm 2023
Tiếp đó, ngày 16/7/2023, Cục THADS Tuyên Quang đã tổ chức giải thể thao các cơ quan THADS của tỉnh năm 2023 nhằm tạo sân chơi bổ ích, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó cổ vũ động viên, công chức, người lao động nâng cao lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề; tăng cường đoàn kết, gắn bó nội bộ, cùng nhau đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Giải thể thao thu hút sự tham gia của 8 đội với hơn 60 vận động viên. Các đội tranh tài ở 02 môn gồm môn Bóng chuyền hơi và môn Cầu lông với 04 nội dung thi đấu. Kết thúc giải đấu Ban tổ chức đã trao 04 giải Nhất, 04 giải Nhì và 8 giải Ba cho các đội và VĐV, ghi nhận thành tích xuất sắc của các vận động viên.
 
  

  

3. Giao lưu, gặp mặt các thế hệ công chức, người lao động Ngành THADS của tỉnh
Ngay sau Giải thể thao, Cục THADS Tuyên Quang đã tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt toàn thể công chức, người lao động và các đồng chí cán bộ hưu trí qua các thời kỳ. Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển suốt chặng đường vừa qua, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng nhấn mạnh, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động các cơ quan THADS; nhất là trong những năm gần đây, với phương châm lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo, chủ động của lãnh đạo Cục, sau 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được những thành tích quan trọng. Công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, ổn định ANTT – ATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của công tác thi hành án dân sự trong đời sống kinh tế, xã hội. Ghi nhận những kết quả, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh, trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân công chức THADS tỉnh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý như: Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt 01 cá nhân và 01 tập thể đã được nhận Huân chương Lao động Hạng 3.
Trong không khí vui tươi, đầm ấm, thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng bày tỏ lời tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí cán bộ hưu trí qua các thời kỳ cho sự phát triển của ngành. Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức nghỉ hưu gặp gỡ, cùng ôn lại những kỷ niệm, thắt chặt tình đồng chí, đồng nghiệp. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ hôm nay không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng kế thừa bậc cha anh đi trước, gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

 
  

4. Dâng hương báo công tại Đền thờ Bác Hồ và tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2023; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 77 năm Truyền thống THADS và giai đoạn 2019 - 2023
Sáng ngày 17/7/2023, Cục THADS tỉnh đã đến dâng lễ, dâng hương, dâng hoa lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân phụ, thân mẫu của Người tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại chân núi Thổ Sơn gắn kết với nhóm Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Trong không khí thiêng liêng, Đoàn đã kính cẩn dâng lễ, dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Bác đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại. Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 
  

  

  

Tiếp đó, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng năm 2023; ôn lại 77 năm truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023). Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2023 công chức và người lao động toàn ngành luôn chủ động bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo Cục thường xuyên nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý; kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023 tương đối cao, tỷ lệ giải quyết thi hành án toàn tỉnh đạt 82,78% về việc và 50,34% về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành án (đạt 99% chỉ tiêu về việc và 104% chỉ tiêu về tiền của kế hoạch năm 2023; đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong về việc và thứ 5/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong về tiền). Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiếp tục được đẩy mạnh; các mặt công tác khác được duy trì theo đúng kế hoạch.
Kết thúc Đợt thi đua cao điểm THADS (từ 01/4/2023 đến 30/6/2023), có 01 tập thể và 01 cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tặng Giấy khen; 02 tập thể và 07 cá nhân được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen. Cũng trong dịp này có 3 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác THADS giai đoạn 2019 - 2023; 02 tập thể và 03 cá nhân (trong đó có 01 cá nhân ngoài ngành) được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì 
có bề dầy thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS giai đoạn 1993-2023 và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong dịp này, các cơ quan, đơn vị phối hợp đã đến tặng hoa, chúc mừng các cơ quan THADS của tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993 - 2023).
 
 

 
 
  

  

    

 
 
Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chánh Văn phòng - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: