Sign In

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

22/08/2023

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 22/8/2023, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã có chuyến làm việc với Cục THADS tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc về phía Tổng cục THADS có đồng chí Phạm Thành Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Cục THADS tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí là Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuyên – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang; đồng thời đề xuất, kiến nghị với đồng chí Phó Tổng cục trưởng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới cơ chế, chính sách, pháp luật, cơ sở vật chất và giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.Quang cảnh buổi làm việc
 
          Theo báo cáo do đồng chí Cục trưởng trình bày, trong 10 tháng đầu năm 2023, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã bám sát chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: Về việc: Tổng số việc phải thi hành là 4.935 việc, trong đó có 4.366 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 88,47%); 487 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 9,87%); 82 việc hoãn thi hành án (chiếm tỷ lệ 1,66%). Số việc đã thi hành xong 3.593 việc, tăng 544 việc (17,84%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 82,30% (tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 97,98% chỉ tiêu được Tổng cục giao cả năm 2023). Về tiền: Tổng số phải thi hành là 218.248.566.000 đồng, trong đó có 124.023.176.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 56,83%); 77.938.084.000 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 35,71%); 16.287.306.000 đồng hoãn thi hành án (chiếm tỷ lệ 7,46%). Số tiền đã thi hành xong là 64.459.915.000 đồng, tăng 6.203.515.000 đồng (10,65%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 51,97% (giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 7,15% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao cả năm 2023).
         Một số mặt công tác khác: Toàn tỉnh đã tiếp 553 lượt công dân tại trụ sở (Cục 24 lượt, Chi cục 529 lượt), tăng 62 lượt (12,63%) so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung chủ yếu là hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án và yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án, thay đổi chấp hành viên (tại bộ phận một cửa). Tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS 05 lượt (05 người), 04 vụ việc. Thụ lý và giải quyết xong 02/03 đơn tố cáo...
          Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí tham dự buổi làm việc đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị;  trao đổi, thảo luận, nêu các ý kiến kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức thi hành án (nhất là việc giải quyết án tín dụng ngân hàng, án có điều kiện trên 1 năm chưa thi hành xong), việc theo dõi thi hành án hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, việc chuyển đổi vị trí công tác, ứng dụng CNTT, công tác quản lý tài chính, tài sản...Đ/c Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc  Đồng chí Phạm Thành Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc

         Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã biểu dương và đánh giá cao kết quả của các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh Tuyên Quang là một trong những tỉnh đạt kết quả cao trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ (đứng thứ 5 trong 63 tỉnh, thành cả về tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền); các đơn vị đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác phối hợp trong THADS, công tác tổ chức, cán bộ, công tác chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là phối hợp tốt với các cơ quan báo chí để thực hiện công tác truyền thông về kết quả hoạt động THADS, cũng như tuyên truyền pháp luật về THADS. Đồng chí đề nghị công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Hệ thống THADS cả nước. Lãnh đạo Cục và các Chi cục tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng tầm công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm soát tốt tình hình tại đơn vị để phản ứng kịp thời với các vấn đề phức tạp nảy sinh. Về mặt chuyên môn nghiệp vụ phải ưu tiên đảm bảo xử lý các vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, làm tốt công tác rà soát, phân loại án, đảm bảo việc phân loại án chính xác, tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tăng cường đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và làm tốt việc tham mưu, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS các cấp...
Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng . 

         Đồng chí Cục trưởng Nguyễn Tuyên hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan THADS của tỉnh triển khai nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng, cũng như các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục THADS; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới đồng chí Phó Tổng cục trưởng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị để công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành.
 
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: