Sign In

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn và huyện Na Hang.

26/07/2023

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn và huyện Na Hang.
Nhằm đánh giá toàn diện tình hình, thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; căn cứ kế hoạch kiểm tra năm 2023, ngày 23/6/2023 Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS huyện Na Hang, huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn.
         Đoàn kiểm tra của Cục THADS do đ/c Phan Thị Mai Thảo - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng sự tham gia của lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục (phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng Tổ chức cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ và công chức làm công tác kế toán nghiệp vụ THA) đã trực tiếp kiểm tra toàn điện tại các Chi cục (thời gian kiểm tra tại Chi cục THADS huyện Na Hang từ ngày 11/7/2023 đến ngày 14/7/2023; Chi cục THADS huyện Hàm Yên từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023; Chi cục THADS huyện Yên Sơn từ ngày 24/7/2023 đến ngày 27/7/2023).
           Nội dung kiểm tra theo kế hoạch gồm: (1) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị; (2) Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Các hoạt động nghiệp vụ THA: Việc tổ chức thi hành án, trong đó chú trọng kiểm tra loại việc có điều kiện  trên 01 năm chưa thi hành xong, án tín dụng, ngân hàng; việc xác minh phân loại việc chưa có điều kiện; việc tiếp nhận, theo dõi bản án, quyết định về hành chính của Tòa án; (4) Công tác kiểm tra, thẩm tra (việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thẩm tra của đơn vị); (5) Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; (6) Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; (7) Công tác văn phòng, thống kê; hoạt động của bộ phận một cửa; công tác văn thư lưu trữ; (8) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; (9) Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự...


          Đây là đợt kiểm tra trực tiếp toàn diện Chi cục THADS các huyện của Cục THADS tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời giúp đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, vi phạm trong công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: