Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang

24/07/2023

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang
Thực hiện Kế hoạch số 1149/KH-VKS-P8 ngày 07/7/2023 và Quyết định số 1148/QĐ-VKS-P8 ngày 07/7/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về trực tiếp kiểm sát hoạt động thường kỳ thi hành án dân sự, ngày 24/7/2022 đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh do đ/c Vũ Thanh Hải, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức công bố Quyết định kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang.
Thành phần dự buổi công bố quyết định kiểm sát có đ/c Vũ Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và các thành viên trong đoàn; về phía Cục Thi hành án có đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng; đại lãnh đạo các phòng chuyển môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thư ký THA phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các công chức có liên quan của Văn phòng Cục.

Nội dung kiểm sát theo Kế hoạch gồm: (1) Kiểm sát cung cấp các loại hồ sơ, sổ sách (như sổ nhận Bản án, Quyết định của toàn án; sổ thụ lý THA và các loại sổ khác theo quy định…Hồ sơ tổ chức thi hành án; có điều kiện, chưa có điều kiện, hoãn, đình chỉ, miễn giảm..); (2) Tổng hợp và báo cáo theo các nội dung (như số kết thúc THA; sổ thi hành xong về việc, tiền; số còn phải thi hành án về việc, tiền; sổ uỷ thác, đình chỉ, miễn giảm thi hành án…công tác việc thu chi tiền thi hành án; kết quả giải quyết một số loại việc thi hành án dân sự); (3) Một số nội dung khác…
Đây là đợt kiểm sát trực tiếp thường kỳ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; góp phần thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về “Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án”; Quy chế số 40/QC-BTTUBMTTQVN-VKSND ngày 09/1/2015 và đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, chính xác; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và của công dân; góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 

Để phục vụ cho công tác kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, số liệu, sổ sách và hồ sơ tổ chức thi hành án để Đoàn kiểm sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: