Sign In

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Cục THADS.

22/11/2018

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Cục THADS.
Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU và Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chị thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 22/11/2018, Tổ giám sát số 3 thuộc Đoàn giám sát số 873 đã tiến hành giám sát trực tiếp việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự. Tổ giám sát gồm có: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Trưởng đoàn, Tổ Trưởng Tổ giám sát số 3; đ/c Nguyễn Hữu Hồ, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Đặng Thị Quang, Phó trưởng Phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Nguyễn Hùng Sơn, Chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên BCH, Chuyên viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
            Về phía Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tham dự có đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, các đ/c Chi ủy viên cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 
        
          Đồng chí đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe triển khai các văn bản của cấp trên, Chi bộ đã nghe và thảo luận thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2018. 
           Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, nêu ra những khó khăn, vướng mắc và biện pháp thực hiện trong tháng tới.
 

Quang cảnh buổi họp Chi bộ định kỳ
 
       Phát biểu tại cuộc hộp đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Trưởng đoàn, Tổ Trưởng tổ giám sát số 3 đã đánh giá: Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã cơ bản thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cấp ủy Chi bộ chuẩn bị tốt nội dung, các khâu, các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ; đảng viên phát biểu sôi nổi; người điều hành cuộc họp rõ ràng, linh hoạt, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Tuy nhiên Chi bộ cần bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để đảm bảo 100% đảng viên được tham dự; trong sinh hoạt cần yêu cầu đảng viên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện cam kết của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời Chi bộ cần xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định.
         Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đ/c thành viên Tổ giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đ/c đảng viên của Chi bộ. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên của Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên; thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW  ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Các tin đã đưa ngày: