Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

24/02/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng ngày 22/02/2021, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
            Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng của Chi bộ và cơ quan. Về phía Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có đ/c Tiêu Thị Hương, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ tham dự, giám sát việc tổ chức Hội nghị. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đến năm 2025 đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời Hội nghị cũng nghe, thảo luận kế hoạch của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


           Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII hiệu quả thiết thực, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết vào thực tế, đặc biệt là những mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết và các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; khơi dậy được khát vọng, ý chí vươn lên, thay đổi tư duy của từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Đối với đảng viên, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu sâu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết, nhất là phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm (2020 – 2025) để viết bài thu hoạch và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, có trọng tâm, cụ thể, gắn sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Từng đồng chí cấp uỷ viên Chi bộ tiến hành xem xét, đánh giá chất lượng bài thu hoạch của các đảng viên thuộc đơn vị được phân công phụ trách và chuyển đến đồng chí cấp uỷ viên phụ trách công tác xây dựng Đảng để lưu trữ. Cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ có trách nhiệm xây dưng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Cuối buổi sinh hoạt, Chi bộ đã chấm điểm, biểu quyết đánh giá chất lượng việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Nguyễn Hoàng Minh – Văn phòng Cục Thi hành án dân sự 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: